Upphandlingsplan 2020

Upphandlingarna i denna upphandlingsplan planeras annonseras under 2020 och 2021.

Under 2020 annonserar vi upphandlingar inom flera områden, se vilka de är i upphandlingsplanen som du kan ladda ner till höger. Nio av upphandlingarna ingår i nya ramavtalsområden:

Betala serviceavgiften

Genom att betala serviceavgiften för 2020 har din verksamhet en möjlighet, men ingen skyldighet, att avropa från de ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral AB avser upphandla enligt upphandlingsplanen 2020, alltså alla upphandlingar med 2020 i namnet.

Avstår ni att betala serviceavgiften blir ni inte avropsberättigade på avtalen.

Vi ber er säkra att även andra upphandlande enheter som ni samverkar med, t.ex. kommunala eller regionala bolag, betalar serviceavgiften för att också de ska ha möjlighet att nyttja ramavtalen.

Avtalsområden under utredning

Inför 2020 har vi 23 nya avtalsområden som vi utreder. Med avtalsområden under utredning menar vi potentiella upphandlingsområden som vi, tillsammans med våra kunder, bedömt som så intressanta att vi vill göra en marknads- och behovsanalys. Utifrån den gör vi sedan en bedömning om avtalsområdet ska vidareutvecklas till en upphandling eller inte.

 • Alkolås
 • Avyttring av fordon
 • Bredband
 • Drönare
 • Dynamiska farthinder
 • E-ID, autentisering och signering
 • Facility Management
 • Flygresor inrikes och utrikes
 • Företagshälsovård
 • Gatubelysning
 • Innovationsmäklare
 • Kommunal revision
 • Labbutrustning NO
 • Luftövervakningstjänster
 • Rivningsentreprenader
 • Skolbyggnader
 • Skolplattformar
 • Slöjdmaterial
 • Särskilt boende och insatser inom socialpsykiatrin
 • Tekniska Konsulter
 • Verksamhetssystem (socialtjänst, HR, ekonomi)
 • Välfärdsplattformar
 • Övriga vacciner