Upphandlingsplan 2019

Upphandlingarna i denna upphandlingsplan beräknas bli färdiga ramavtal under 2019–2022.

Under 2019 startar vi 26 upphandlingar inom flera områden, se vilka de är i upphandlingsplanen som du kan ladda ner till höger. Fyra av upphandlingarna ingår i nya ramavtalsområden:

 • Plattform för lärande 2019
 • Konstgräs 2019
 • Musikinstrument 2019
 • Skrivare 2019

Betala serviceavgiften

Genom att betala serviceavgiften för 2019 har din verksamhet rätt, men inte skyldighet, att avropa från de ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral AB avser upphandla enligt upphandlingsplanen 2019.

Avstår ni att betala serviceavgiften blir ni inte heller avropsberättigade på avtalen.

Vi ber er säkra att även andra upphandlande enheter som ni samverkar med - t.ex. kommunala eller landstingsägda bolag, betalar för att också de ska ha möjlighet att nyttja ramavtalen.

Utökad projektlista

Inför 2019 har vi utökat vår projektlista som idag innehåller 21 projekt. Med projekt menar vi potentiella upphandlingsområden som vi, tillsammans med våra kunder, bedömt som så intressanta att vi vill göra en marknads- och behovsanalys. Utifrån den gör vi sedan en bedömning om ett projekt ska vidareutvecklas till en upphandling eller inte.

 • Andrahandsförsäljning av programvara
 • Avyttring av fordon
 • Bröstimplantat
 • Cirkulära möbelflöden
 • Cykelrelaterade produkter
 • Digitala lås
 • e-ID, autentisering och signering
 • Fysisk bevakning (lås, larm, passagesystem)
 • Företagshälsovård
 • Innovationsmäklare (samarbete med Kammarkollegiet)
 • Klottersanering
 • Kommunrevision
 • Kompetensutveckling
 • Leverans av mat till äldre
 • Medarbetarundersökningar
 • Terminalglasögon
 • Tolktjänster
 • Utrustning till labbbämnen (NO-ämnen)
 • Översättningstjänster