Konstgräs 2019

Med upphandlingen vill vi skapa ett avtal som täcker våra kunders behov av nyanläggning, omläggning och underhåll av konstgräs och hybridgräs. Vi lägger stor vikt vid miljömässig hållbarhet – genom upphandlingen vill vi bidra till en minskad negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

Konstgräs 2019 är en helt ny upphandling och ersätter inte något befintligt ramavtal. Upphandlingen genomförs i form av ett dynamiskt inköpssystem, DIS. Mer information om vad ett DIS är hittar du här.

Varför upphandlar vi konstgräs?

Vår målsättning är att upphandlingen ska bidra till en minskad miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner och liknande ytor. Det uppnår vi genom att samla information om våra kunders målsättningar och samverka med experter inom området för att kunna erbjuda mallar och vägledning i framkant.

Tidplan för upphandlingen

Inför upphandling av Konstgräs 2019 låter vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter. En extern remiss ligger nu ute, se den här. Sista dag att inkomma med synpunkter är den 2 mars.

Syftet med denna externa remiss är att förankra det underlag som vi avser att annonsera och säkerställa att detta uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Vi beräknar annonsera upphandlingen under mars månad. Målsättningen är att ha ett avtal på plats i april 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Henrik Nottorp

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Skicka e-post

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.