Konstgräs 2019

Med upphandlingen vill vi skapa ett ramavtal som täcker våra kunders behov av nyanläggning, omläggning och underhåll av konstgräs. Vi lägger också stor vikt vid miljömässig hållbarhet – genom upphandlingen vill vi bidra till en minskad negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

Konstgräs 2019 är en helt ny upphandling och ersätter inte något befintligt ramavtal.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar nyanläggning, omläggning och underhåll. Konstgräset delas även in i undergrupper för vad det ska användas till och vilka material det består av.

Varför upphandlar vi konstgräs?

Vår målsättning är att upphandlingen ska bidra till en minskad miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner och liknande ytor. Det uppnår vi genom att i nära samverkan med våra kunder och experter inom branschen samverka kring krav och metoder.

Var med i vår avtalsgrupp

För att våra upphandlingar och ramavtal ska bli så bra som möjligt tar vi gärna till oss extra sakkunskap. Därför kallar vi samman en avtalsgrupp till varje upphandling. Gruppen bidrar till upphandlingsdokumenten och medverkar till att upphandlingen stämmer överens med de behov som finns hos kunderna. Hjälp oss att vidga perspektiven och lägga vikt vid rätt saker. Är du intresserad av att delta i avtalsgruppen, anmäl ditt intresse här.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering planeras till Q4 2019. Ramavtalet beräknas vara klart för avrop under Q2 2020.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Henrik Nottorp

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Skicka e-post

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.

Referensgrupp

Anmäl dig till referensgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.