Planerade och pågående upphandlingar

Denna sida ger en överblick över våra planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är annonserad, överprövad eller blivit avbruten i listan nedan. Kommande års upphandlingar lanserar vi i slutet av varje kalenderår med vår upphandlingsplan.

Se upphandlingsplanen för 2018-2019

Här har vi samlat alla planerade upphandlingar och kommande ramavtal så du vet vad som är på gång.

Läs om hur våra upphandlingar går till

Följ med på hela vägen fram till färdigt ramavtal - steg för steg.

Få svar på vanliga upphandlingsfrågor

Har du undringar om upphandling? Se svaren på några av frågorna vi ofta får.

Status:

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart Kategori
Annonsförmedlingstjänster 2018 Avbruten - - HR och administrativa tjänster
Arbetsplatser och elevdatorer 2019 Planerad - September 2019 IT-produkter och tjänster
Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Pågående - Februari 2019 Gata och park
AV-produkter och tjänster 2018 Planerad - Februari 2019 IT-produkter och tjänster
Banktjänster 2018 Planerad - April 2020 Finansiella tjänster
Boknings- och bidragslösningar 2017 Pågående - Maj 2019 Digitala tjänster
Bränslepellets 2016
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 775 dagar kvar (2021-03-03) April 2017 Energi
Dryckesautomater 2017 Pågående - Februari 2019
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Planerad - April 2019 Energi
Elenergi 2017
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 3442 dagar kvar (2028-06-21) Juni 2018 Energi
Fordon 2018 Pågående - Januari 2019 Fordon
Företagshälsovård STIC 2018 Pågående - September 2018 Regionala upphandlingar
Förskolebyggnader 2018
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 18 dagar kvar (2019-02-05) December 2019 Bygg och fastighet
HPV-vaccin 2018 Överprövad - - Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel
HVB Barn och unga 2017 Pågående - Februari 2019 Sociala tjänster
Hygienartiklar och städmaterial 2018 Pågående - Mars 2019 Förbrukningsmaterial
Hyresmoduler 2018 Planerad - September 2019 Bygg och fastighet
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 Planerad - April 2020 Förbrukningsmaterial
Kreditupplysning 2018 Pågående - November 2018 Finansiella tjänster
Laddningspunkter 2018 Planerad - - Fordon
Ljuskällor 2018 Planerad - April 2020 Bygg och fastighet
Läromedel 2017 Pågående - Februari 2019 Utbildning och lärande
Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Planerad - Juni 2019 Fastighetsnära varor och tjänster
Postförmedlingstjänster 2017 Pågående - Februari 2019 HR och administrativa tjänster
Profilprodukter STIC 2018 Planerad - December 2018 Regionala upphandlingar
Resebyråtjänster 2018 Pågående - Mars 2019 Resetjänster
Stödboende 2017 Pågående - Februari 2019 Sociala tjänster
Tjänster för avtalsuppföljning 2018
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående - September 2019 Finansiella tjänster
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018 Planerad - September 2018 Regionala upphandlingar
Tryckeritjänster STIC 2018 Pågående - December 2018 Regionala upphandlingar
Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Planerad - - Välfärdsteknologi
Trygghetsskapande teknik 2018 Planerad - Juli 2019 Välfärdsteknologi
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 Pågående - September 2019 Läkemedel, Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel
VA-material 2019 Planerad - November 2019 Gata och park
Vägmärken 2018 Planerad - September 2019 Gata och park
Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Pågående - November 2018 Gata och park
SKL Kommentus UC