Planerade och pågående upphandlingar

Denna sida ger en överblick över våra planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är annonserad, överprövad eller blivit avbruten i listan nedan. Kommande års upphandlingar lanserar vi i slutet av varje kalenderår med vår upphandlingsplan.

Se upphandlingsplanen för 2019

Här har vi samlat alla planerade upphandlingar och kommande ramavtal så du vet vad som är på gång.

Läs om hur våra upphandlingar går till

Följ med på hela vägen fram till färdigt ramavtal - steg för steg.

Få svar på vanliga upphandlingsfrågor

Har du undringar om upphandling? Se svaren på några av frågorna vi ofta får.

Status:

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart Kategori
Arbetsplatser och elevdatorer 2019 Planerad - Juni 2020 IT-produkter och tjänster
AV-produkter och tjänster 2018 Pågående - Juni 2019 IT-produkter och tjänster
Banktjänster 2018 Planerad - April 2020 Finansiella tjänster
Beläggningsarbeten 2018 Planerad - April 2020 Gata och park
Belöningsleksaker 2019 Planerad - Mars 2020 Utbildning och lärande
Bevaknings- och larmtjänster 2019 Planerad - September 2020 Fastighetsnära varor och tjänster
Boknings- och bidragslösningar 2017-2 Pågående - September 2019 Digitala tjänster
Bränslepellets 2016
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 591 dagar kvar (2021-03-03) April 2017 Energi
Datakommunikation 2018 Planerad - Januari 2020 IT-produkter och tjänster
Dryckesautomater 2017
Till ramavtalet
Pågående - - Fastighetsnära varor och tjänster
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Pågående - September 2019 Fordon
Elenergi 2017
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 3258 dagar kvar (2028-06-21) Juni 2018 Energi
E-lärande 2019 Planerad - - Utbildning och lärande
Entrézoner 2019 Planerad - Juni 2020 Förbrukningsmaterial
Fordonshinder 2019 Planerad - Mars 2020 Gata och park
Fordonsleasing 2019 Planerad - Mars 2020 Fordon
Förskolebyggnader 2018 Pågående - December 2019 Bygg och fastighet
HPV-vaccin 2018 Pågående - - Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel
Hyresmoduler 2018 Pågående - September 2019 Bygg och fastighet
Hälso- och sjukvårdsmaterial och medicinteknik 2018 Planerad - April 2020 Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel
Inkassotjänster 2019 Planerad - Mars 2020 Finansiella tjänster
Juridiska tjänster 2018 Planerad - Mars 2020 HR och administrativa tjänster
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 Pågående - April 2020 Fastighetsnära varor och tjänster
Konstgräs 2019 Planerad - April 2020 Gata och park
Laddningspunkter 2018 Planerad - Mars 2020 Fordon
Ljuskällor 2018
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 33 dagar kvar (2019-08-23) April 2020 Fastighetsnära varor och tjänster
Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Pågående - Augusti 2019 Förbrukningsmaterial
Musikinstrument 2019 Planerad - September 2020 Utbildning och lärande
Parkmaskiner och gräsklippare 2019 Planerad - Oktober 2020 Gata och park
Pension 2019 Planerad - December 2020 Finansiella tjänster
Profilprodukter STIC 2018 Planerad - Juni 2019 Regionala upphandlingar
Programvaror och programvaror som molntjänst 2019 Planerad - Juni 2020 IT-produkter och tjänster
Rekryteringstjänster 2019 Planerad - Oktober 2020 HR och administrativa tjänster
Skrivare 2019 Planerad - Maj 2020 IT-produkter och tjänster
Solcellssystem 2019 Planerad - December 2019 Energi
Säker digital kommunikation - - -
Tillgänglighet av vissa antibiotika 2019 Planerad - - Läkemedel
Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 - Hållbara leveranskedjor Pågående - September 2019 Finansiella tjänster
Tjänster för avtalsuppföljning 2018-3 - Ekonomi Pågående - September 2019 Finansiella tjänster
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018 Planerad - September 2019 Regionala upphandlingar
Tryckeritjänster STIC 2018 Överprövad - - Regionala upphandlingar
Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Planerad - Maj 2020 Välfärdsteknologi
Trygghetsskapande teknik 2018 Planerad - Juni 2020 Välfärdsteknologi
Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018 Planerad - Januari 2020 Sociala tjänster
Utskriftstjänster 2019 Planerad - Oktober 2020 Digitala tjänster
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 Pågående - September 2019 Läkemedel, Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel
VA-material 2019 Pågående - November 2019 Gata och park
Vägmärken inklusive avstängningsmaterial 2018
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående - Mars 2020 Gata och park
SKL Kommentus UC