Planerade och pågående upphandlingar

Denna sida ger en överblick över våra planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är annonserad, överprövad eller blivit avbruten i listan nedan. Kommande års upphandlingar lanserar vi i slutet av varje kalenderår med vår upphandlingsplan.

Upphandlingsplan för 2019

Planerade upphandlingar och ramavtal 2019-2022. Läs mer eller ladda ner planen i pdf-format.

Läs om hur våra upphandlingar går till

Följ med på hela vägen fram till färdigt ramavtal - steg för steg.

Få svar på vanliga upphandlingsfrågor

Har du undringar om upphandling? Se svaren på några av frågorna vi ofta får.

Status:

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart Kategori
Arbetsplatser och elevdatorer 2019 Planerad - Juni 2020 IT-produkter och tjänster
AV-produkter och tjänster 2018 Pågående - November 2019 IT-produkter och tjänster
Banktjänster 2018 Planerad - April 2020 Finansiella tjänster
Beläggningsarbeten 2018 Planerad - April 2020 Gata och park
Belöningsleksaker 2019 Planerad - Mars 2020 Utbildning och lärande
Bevaknings- och larmtjänster 2019 Planerad - September 2020 Fastighetsnära varor och tjänster
Bränslepellets 2016
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 529 dagar kvar (2021-03-03) April 2017 Energi
Datakommunikation 2018 Planerad - Januari 2020 IT-produkter och tjänster
Dryckesautomater 2017
Till ramavtalet
Överprövad - - Fastighetsnära varor och tjänster
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Pågående - September 2019 Fordon
Elenergi 2017
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 3196 dagar kvar (2028-06-21) Juni 2018 Energi
E-lärande 2019 Planerad - - Utbildning och lärande
Entrézoner - fast installerade entrémattor 2019 Planerad - Juni 2020 Förbrukningsmaterial
Fordonshinder 2020 Planerad - Mars 2020 Gata och park
Fordonsleasing 2019 Planerad - Mars 2020 Fordon
Förskolebyggnader 2018 Pågående - Februari 2020 Bygg och fastighet
Hyresmoduler 2018 Pågående - September 2019 Bygg och fastighet
Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 33 dagar kvar (2019-10-24) April 2020 Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel
Inkassotjänster 2019 Planerad - Mars 2020 Finansiella tjänster
Juridiska tjänster 2018 Planerad - Mars 2020 HR och administrativa tjänster
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 Pågående - April 2020 Fastighetsnära varor och tjänster
Konstgräs 2019 Planerad - April 2020 Gata och park
Laddningspunkter 2018 Planerad - Mars 2020 Fordon
Ljuskällor 2018
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående - April 2020 Fastighetsnära varor och tjänster
Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Pågående - Oktober 2019 Förbrukningsmaterial
Musikinstrument 2019 Planerad - September 2020 Utbildning och lärande
Parkmaskiner och gräsklippare 2019 Planerad - Oktober 2020 Gata och park
Pension 2019 Planerad - December 2020 Finansiella tjänster
Prenumerationstjänster 2019 Planerad - Juni 2021 HR och administrativa tjänster
Programvaror och programvaror som molntjänst 2019 Planerad - Juni 2020 IT-produkter och tjänster
Rekryteringstjänster 2019 Planerad - Oktober 2020 HR och administrativa tjänster
Skrivare 2019 Planerad - Maj 2020 IT-produkter och tjänster
Solcellssystem 2019 Planerad - December 2019 Energi
Tillgänglighet av vissa antibiotika 2019 Planerad - - Läkemedel
Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 - Hållbara leveranskedjor Pågående - September 2019 Finansiella tjänster
Tjänster för avtalsuppföljning 2018-3 - Ekonomi Pågående - September 2019 Finansiella tjänster
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018 Planerad - September 2019 Regionala upphandlingar
Tryckeritjänster STIC 2018 Överprövad - - Regionala upphandlingar
Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Planerad - Maj 2020 Välfärdsteknologi
Trygghetsskapande teknik 2018 Planerad - Juni 2020 Välfärdsteknologi
Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående - Januari 2020 Sociala tjänster
Utskriftstjänster 2019 Planerad - Oktober 2020 Digitala tjänster
VA-material 2019
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 9 dagar kvar (2019-09-30) November 2019 Gata och park
Vitvaror 2019 Planerad - September 2020 Fastighetsnära varor och tjänster
Vägmärken inklusive avstängningsmaterial 2018 Pågående - Mars 2020 Gata och park