Planerade och pågående upphandlingar

Denna sida ger en överblick över våra planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är annonserad, överprövad eller blivit avbruten i listan nedan. Kommande års upphandlingar lanserar vi i slutet av varje kalenderår med vår upphandlingsplan.

Upphandlingsplan för 2020

Planerade upphandlingar och ramavtal 2020-2021. Läs mer eller ladda ner planen i pdf-format.

Läs om hur våra upphandlingar går till

Följ med på hela vägen fram till färdigt ramavtal - steg för steg.

Få svar på vanliga upphandlingsfrågor

Har du undringar om upphandling? Se svaren på några av frågorna vi ofta får.

Status:

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart Kategori
AV-produkter och tjänster 2018 Överprövad - - IT-produkter och tjänster
Banktjänster 2018 - Betalningstjänster inkl. infrastruktur Pågående - April 2020 Finansiella tjänster
Banktjänster 2018 - Kortinlösen och betalterminaler
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående - April 2020 Finansiella tjänster
Beläggningsarbeten 2018
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 2 dagar kvar (2020-02-28) April 2020 Gata och park
Belöningsleksaker 2019
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 15 dagar kvar (2020-03-12) Juni 2020 Utbildning och lärande
Bemanningstjänster 2020 Planerad - November 2021 HR och administrativa tjänster
Bemanningstjänster Socialsekreterare STIC 2021 Planerad - Mars 2021 Regionala upphandlingar
Bevaknings- och larmtjänster 2019
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 12 dagar kvar (2020-03-09) September 2020 Fastighetsnära varor och tjänster
Bränslepellets 2016
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 371 dagar kvar (2021-03-03) April 2017 Energi
Datakommunikation Sjunet 2018 Planerad - Juni 2020 IT-produkter och tjänster
Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019 Planerad - Januari 2021 IT-produkter och tjänster
Digitala och fysiska utskickstjänster 2019 Planerad - Oktober 2020 Digitala tjänster
Elektriska arbetsfordon 2020 Planerad - Mars 2021 Gata och park
Elenergi 2017
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 3038 dagar kvar (2028-06-21) Juni 2018 Energi
E-litteratur 2019 Planerad - September 2021 Utbildning och lärande
E-lärande 2019 Planerad - - Utbildning och lärande
Entrézoner - fast installerade entrémattor 2019
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 13 dagar kvar (2020-03-10) Juni 2020 Förbrukningsmaterial
Finansiell fordonsleasing 2020 Planerad - Mars 2021 Fordon
Flytt och transport STIC 2019
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående - Mars 2020 Regionala upphandlingar
Fordonshinder 2020 Planerad - Juni 2020 Gata och park
Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 Planerad - Mars 2020 Fordon
Förskolebyggnader 2018 Pågående - Mars 2020 Bygg och fastighet
HVB Vuxna med missbruk 2019 Planerad - September 2021 Sociala tjänster
Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018 Överprövad - - Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel
Idrottsmaterial STIC 2020 Planerad - December 2020 Regionala upphandlingar
Inkasso- och påminnelsetjänster 2019
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 15 dagar kvar (2020-03-12) Mars 2020 Finansiella tjänster
Juridiska informationstjänster STIC 2020 Planerad - April 2020 Regionala upphandlingar
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 Pågående - Mars 2020 Fastighetsnära varor och tjänster
Klottersanering 2020 Planerad - Mars 2021 Gata och park
Konstgräs 2019 Planerad - April 2020 Gata och park
Konsulentstödd familjehemsvård 2019 Planerad - September 2021 Sociala tjänster
Laddningspunkter 2018 Planerad - Mars 2020 Fordon
Litteratur 2020 Planerad - September 2021 Utbildning och lärande
Ljuskällor 2018 Överprövad - - Fastighetsnära varor och tjänster
Medicinteknisk utrustning STIC 2020
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 5 dagar kvar (2020-03-02) Juni 2020 Regionala upphandlingar
Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2019 Planerad - December 2020 IT-produkter och tjänster
Musikinstrument 2019 Planerad - December 2020 Utbildning och lärande
Möbler för skola och förskola 2020 Planerad - December 2021 Kontor och förbrukning
Parkmaskiner och gräsklippare 2019 Planerad - Oktober 2020 Gata och park
Pension 2019 Planerad - December 2020 Finansiella tjänster
Prenumerationstjänster 2019 Planerad - Juni 2021 HR och administrativa tjänster
Programvaror och molntjänster 2019 Planerad - Oktober 2020 IT-produkter och tjänster
Rekryteringstjänster 2019 Planerad - Oktober 2020 HR och administrativa tjänster
Solcellslösningar 2019 - konsulter
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 3640 dagar kvar (2030-02-13) Mars 2020 Energi
Solcellslösningar 2019 - solcellsanläggning
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående 3639 dagar kvar (2030-02-12) Mars 2020 Energi
Solcellslösningar 2019 - varukorg Planerad - - Energi
Storköksutrustning 2020 Planerad - Augusti 2021 Fastighetsnära varor och tjänster
Säker digital kommunikation 2020 Planerad - September 2021 Digitala tjänster, Digitalisering
Säkerhetsteknik 2020 Planerad - December 2021 Fastighetsnära varor och tjänster
Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Planerad - September 2020 Välfärdsteknologi
Trygghetsskapande teknik 2018 Pågående - Juni 2020 Välfärdsteknologi
Tågresor 2020 Planerad - December 2021 HR och administrativa tjänster
Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018 Pågående - Mars 2020 Sociala tjänster
VA-material 2019-2
Till upphandlingen på Opics webbplats
Pågående - Augusti 2020 Gata och park
Vitvaror 2019 Planerad - December 2020 Fastighetsnära varor och tjänster
Vägmarkeringar STIC 2020 Planerad - April 2020 Regionala upphandlingar
Yrkeskläder och skor 2020 Planerad - November 2021 Kontor och förbrukning