AffärsConcept - konsulttjänster inom offentlig upphandling

Vi är ett nyfiket konsultbolag med vass kompetens inom offentlig upphandling och inköp. Med hjälp av oss på AffärsConcept och vår kompetens kan du få det stöd som just du behöver när du arbetar med inköp och upphandling.

Vi vet att offentlig upphandling kan vara svårt, att tiden inte alltid räcker till och att det ibland saknas rätt kompetens. Därför erbjuder vi på AffärsConcept ett heltäckande och kvalificerat stöd till dig som arbetar inom inköp och upphandling

Tack för ett gott samarbete! Ni är flexibla, tillmötesgående och proffsiga.
- Beställare inom Stockholms stad

Upphandlingskonsulter med specialistkompetens

Våra konsulter har spetskompetens inom upphandling till offentlig sektor och åtar sig uppdrag som är till nytta för myndigheter, organisationer och andra företag som följer upphandlingslagstiftningen. Vi kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig göra lyckade affärer!

Utbildning inom offentlig upphandling

Utöver vår konsultverksamhet håller vi i utbildningar inom offentlig upphandling där våra konsulter delar med sig av mångårig erfarenhet, kunskap och praktisk kompetens. Du kan gå både grund- och fördjupningsutbildningar samt längre utbildningsprogram. Oavsett tidigare erfarenhet i upphandling hittar du kvalitativa kurser som passar din nivå.

Våra tjänsteområden

Vi erbjuder tjänster inom främst sex tjänsteområden:

  • Upphandling
  • Upphandlingsrätt
  • Utveckling och analys
  • Utbildning
  • Avtalsuppföljning

Verksamma i hela landet

Vi på AffärsConcept är verksamma i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Välkommen att höra av dig!