Välkommen till SKL Kommentus Inköpscentral

Vi samordnar upphandlingar åt i huvudsak kommuner och landsting. Våra huvudområden är energi, IT, finansiella och administrativa tjänster, fordon och drivmedel samt varor och tjänster.

Vad är du ute efter?

Aktuellt om avtal

Senaste nytt om befintliga ramavtal samt nytecknade avtal färdiga att avropa från. 

Information om nya ramavtal

Så snart ett nytt avtal är tecknat så informerar vi om det via en telefonkonferens. Här har du som kund också möjlighet att ställa frågor om avtalet. Telefonkonferenserna har vi på måndagar mellan 13.00 - 14.00. 

Anmäl dig till en telefonkonferens

Senaste nytt

 • 6 december 2016 | Ramavtal

  Fler kan ansluta sig till Sjunet med lägre kostnad

  0

  En mer omfattande tjänst till lägre pris som även kommuner och privata vårdgivare kan ansluta sig till. Det blev resultatet när SKL Kommentus Inköpscentral upphandlade ett nytt ramavtal för anslutning till vårdens e-hälsonät Sjunet.

 • 6 december 2016 | Ramavtal

  Så blir ramavtalet till störst nytta

  0

  Ett väl fungerande ramavtal kräver grundligt förarbete under upphandlingsprocessen. Avtalet ska även vara användarvänligt både för beställare och leverantörer.

 • 2 november 2016 | Upphandling | Ramavtal

  Ny rutin gör handlingar mer tillgängliga

  2 kommentar

  SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har beslutat att införa nya villkor om utlämnande av handlingar som anbud och anbudsansökningar. Villkoren gäller för upphandlingar som annonseras från och med januari 2017.

 • 30 oktober 2016 | Arrangemang

  Partnerinbjudan till Upphandlingsdagarna 2017

  0

  Vi på SKL Kommentus vill medverka till utveckling och kunskapslyft bland landets offentliga upphandlare och inköpare. Som partner till Upphandlingsdagarna har vi möjlighet att erbjuda dig högsta möjliga rabatt när du anmäler dig till konferensen.

Fler nyheter

Hitta information direkt

Vill du ta del av våra ramavtal, beställa från dem eller vara leverantör till något avtal?  Här finns information till dig som är:

Goda exempel på SKI:s ramavtal

I vårt arbete med ramavtalen ligger fokus på hur de kan komma till störst nytta. Därför blir vi alltid glada när de fungerar bra för alla inblandade parter. Nedan kan du ta del av några goda exempel.

SKL Kommentus UC