Blommande trädgren

Välkommen till SKL Kommentus

Vi erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till främst offentlig sektor. Vi tillhandahåller även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Vad är du ute efter?

Böcker och blanketter

Hos oss kan du köpa tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal. Vi har även specialprodukter inom arkivmaterial och hälso- och sjukvård.

Våra utbildningar

Vi håller utbildningar inom offentlig upphandling och inom HR och kompetensförsörjning. Oavsett erfarenhet kan du hitta en kurs som passar dig. 

I år är vi med och arrangerar två seminarier med fokus på upphandling utifrån hållbarhet och integration. Gör upphandling skillnad och hur mycket ska upphandling bidra till integration av nyanlända?

 • 30 juni 2016 | Ramavtal

  Nationellt ramavtal för juridiska tjänster

  0

  SKL Kommentus Inköpscentral har för första gången upphandlat ett nationellt ramavtal för juridiska tjänster. Avtalet omfattar 12 olika rättsområden, tre geografiska områden och många kunniga advokater och jurister.

 • 29 juni 2016 | Pressmeddelande

  SKL Kommentus och Värmek utvecklar samarbetet

  0

  Hållbarhet, teknikutveckling och upphandlingssystem – är några av de områden som SKL Kommentus och Värmek ser stora utmaningar inom och som nu blir föremål för ett mer fördjupat samarbete mellan bolagen.

 • 21 juni 2016 | Ramavtal | Pressmeddelande

  Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

  0

  Kommuner behöver fortlöpande underhålla sina gator, cykelvägar och parkeringsplatser. Vatten är alla vägars och gators största fiende och på senare tid har problem med avvattning blivit allt mer aktuellt. Behoven av förebyggande åtgärder som förhindrar nedbrytningen av gator har fått en allt högre prioritet.

 • 21 juni 2016 | Blanketter | Specialprodukter

  Socialstyrelsen har genomfört en förändring i det nationella vaccinationsprogrammet

  0

  Du kan redan nu beställa medgivandeblankett art.nr 623293, för påfyllnadsdos av DTP från SKL Kommentus

 • 3 juni 2016 | Blanketter

  Beställning av specialblanketter

  0

  Har du behov av specialblanketter i sommar behöver du göra din beställning senast den 17 juni.

Fler nyheter

Kalendarium

SKL Kommentus UC