Blommande trädgren

Välkommen till SKL Kommentus

Vi erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till främst offentlig sektor. Vi tillhandahåller även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Vad är du ute efter?

LOU-direktivets direkta och indirekta effekter under mellantiden.

Jörgen Hettne har på uppdrag från oss analyserat de nya bestämmelserna och undersökt vilka effekter det får under mellantiden.

Utbildning i LOU

Vi håller flera olika utbildningar inom offentlig upphandling. Oavsett tidigare erfarenhet kan du hitta en kurs som passar dig.

Årsstämma 2016

Välkommen till SKL Kommentus årsstämma onsdagen den 11 maj. Dagen inleds med stämmoförhandlingar och på eftermiddagen tar ett intressant och inspirerande program vid.

 • 2 maj 2016 | Upphandling

  AffärsConcept skriver avtal med MKB Fastighets AB

  0

  Vi nöjda att tillsammans med två andra duktiga leverantörer tilldelats ramavtal med MKB Fastighets AB.

 • 26 april 2016 | Hållbarhet | Pressmeddelande

  Resursbrist gör miljö- och sociala krav till papperstigrar

  0

  Miljö- och sociala krav ställs i nio av tio offentliga upphandlingar.
  Men i var tredje upphandling följs kraven inte upp.
  – Utan uppföljning finns risken att kraven förvandlas till en papperstiger, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på kommunernas och landstingens gemensamma inköpscentral SKL Kommentus.

 • 2 april 2016 | Arrangemang | Hållbarhet

  Stort intresse för kommande Hållbarhetsdagar

  0

  Hur blir våra affärer mer hållbara? - en viktig fråga som bygger på en god planering där uppföljningsarbetet ofta är det mest underskattade momentet. För hur bra än kraven på hållbarhet är i förfrågningsunderlag och ramavtal kommer graden av hållbarhet slutligen att avgöras i hur väl leverantörer och beställare följer upp de krav som ställts. Det är också temat för våra fyra SKL Kommentus-dagar i vår.

 • 1 april 2016 | Ramavtal

  Arkivforum bästa kunskapsutbytet för e-arkiv

  0

  Under Arkivforum var vi som vanligt på plats då konferensen är ett bra tillfälle att både ge och få nyttig kunskap om digital arkivering. Information som vi sedan kan använda till vårt befintliga ramavtal e-arkiv 2013 och den kommande upphandlingen e-arkiv 2016.

 • 31 mars 2016 | Upphandling

  Upphandling av bostadshus är annonserad

  0

  Upphandlingen Bostadshus 2016 är nu annonserad för leverantörer. Företag som är intresserade kan ansöka om att få delta i upphandlingen och därmed kunna bli leverantör av bostäderna i ramavtalet. Sista dag för ansökan är den 29 april.

Fler nyheter

Kalendarium

SKL Kommentus UC