Blommande trädgren

Välkommen till SKL Kommentus

Vi erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till främst offentlig sektor. Vi tillhandahåller även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Vad är du ute efter?

Öppenhet i upphandlingar

Åsa Edman skriver om hur SKI lever upp till de krav på öppenhet som ställs i upphandlingsdirektiven.

VD-Blogg

Vår VD Eva-Lotta Löwstedt Lundell skriver varje månad om viktiga händelser inom upphandlingsvärlden.

Frukostseminarium

Välkommen till frukostseminarium om sociala krav i offentlig upphandling, den 14 december i Göteborg. 

 • 30 november 2015 | Pressmeddelande

  Välkommen hjälp i uppföljningen av HVB-hem

  0

  Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tecknat avtal med. Då många önskar stöd pågår nu en upphandling för en helt ny konsulttjänst inom ramavtalsområdet Vård och omsorg.

 • 30 november 2015 | LOU | Miljö

  Frukostseminarium

  0

  Välkommen till ett intressant frukostseminarium den 14 december i Göteborg på temat "Vad kan vi som arbetar med och berörs av offentlig upphandling bidra med i det dagliga arbetet, när det kommer till sociala krav?"

 • 25 november 2015 | Blanketter

  Nytt avtal med ApoEx Market AB

  0

  SKL Kommentus skriver nytt avtal med ApoEx Market AB.

 • 25 november 2015 | Miljö | Pressmeddelande

  Missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion

  0

  Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the World" beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

 • 24 november 2015 | Uppföljning | Miljö | Arbetssätt

  System för uppföljandekontroller har utvecklats

  0

  Processen i vårt system med uppföljandekontroller av etiska och sociala krav har under hösten utvecklats. Nytt är att vi nu inleder kontrollerna med en kontorsrevision på leverantörens huvudkontor. Under hösten har vi också fått fler kommuner som deltar i systemet. Vi önskar dem varmt välkomna.

Fler nyheter

Jobba hos oss

Bild på medarbetare

Inom koncernen SKL Kommentus kan du jobba som exempelvis konsult inom offentlig upphandling.

Tyck till om webbplatsen

Blommor på trädgren

Vi arbetar löpande med att utveckla våra webbplatser. Var med och påverka utvecklingen. Lämna dina förslag och synpunkter i vår utvecklingsblogg.

Tyck till i vår utvecklingsblogg

Kalendarium

SKL Kommentus UC