Välkommen till SKL Kommentus

Vi erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till främst offentlig sektor. Vi tillhandahåller även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Vad är du ute efter?

Utbildningar 2015

Katalogen för våra utbildningar inom offentlig upphandling för 2015 är klar. Det finns en rad nya utbildningar.

Delta på beställardagar

Du som använder och beställer via våra ramavtal är välkommen till våra informationsmöten.

VD-bloggen

Vår VD Thomas Idermark skriver varje månad om upphandlingsvärlden. Läs senaste inlägget om trygghetslarm.

Fler nyheter

Jobba hos oss

Inom koncernen SKL Kommentus kan du jobba som exempelvis konsult inom offentlig upphandling.

Våra nya webbplatser

Våra webbplatser har fått nytt utseende och ny struktur.  Tycker du det är svårt att hitta på de nya webbplatserna eller bara vill veta mer om hur sidorna är uppbyggda?

Läs mer om vår nya webb i vår utvecklingsblogg

Kalendarium

SKL Kommentus UC