Blommande trädgren

Välkommen till SKL Kommentus

Vi erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till främst offentlig sektor. Vi tillhandahåller även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Vad är du ute efter?

Utbildningar 2015

Katalogen för våra utbildningar inom offentlig upphandling för 2015 är klar. Det finns en rad nya utbildningar.

Press

Peter Nohrstedt ny hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.

VD-bloggen

Vår VD Thomas Idermark skriver varje månad om upphandlingsvärlden. Läs senaste inlägget om effektiviteten i våra ramavtal.

 • 25 februari 2015 | Nyhet

  Otillåtet att direktupphandla när inga svar inkommer vid förnyad konkurrensutsättning

  0

  Konkurrensverket, KKV, har tagit ställning till om en upphandlande myndighet har rätt att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering när det inte kommit in några svar vid en förnyad konkurrensutsättning, eller då de svar som har kommit in har varit olämpliga. Svaret är nekande och utgör ett klargörande av hur upphandlande myndighet ska agera vid en resultatlös förnyad konkurrensutsättning. Vi menar att beslutet slår hårt mot upphandlande myndigheter.

 • 23 februari 2015 | Nyhet

  Ramavtal stoppas av Kammarrätten

  0

  Tunstall fortsätter att ifrågasätta sina felleveranser – ramavtalet stoppas av Kammarrätten

 • 20 februari 2015 | Nyhet

  Fåtal platser kvar Concept 2, Certifierad upphandlare

  0

  Fåtal platser kvar till vår utbildning Concept 2, Certifierad upphandare. Nästa utbildningstillfälle börjar den 10 mars.

 • 11 februari 2015 | Nyhet

  Tips till Diskrimineringsombudsmannen

  0

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kontaktat oss med frågor efter ett anonymt tips om att vårt ramavtal Bemanningstjänster 2012-2 skulle kunna leda till åldersdiskriminering.

 • 9 februari 2015 | Nyhet

  Ramavtalet med Tunstall AB hävt

  0

  Vi har med omedelbar verkan hävt ramavtalet "Trygghetslarm och larmmottagning 2012" med leverantören Tunstall AB.

Fler nyheter

Jobba hos oss

Bild på medarbetare

Inom koncernen SKL Kommentus kan du jobba som exempelvis konsult inom offentlig upphandling.

Tyck till om webbplatsen

Blommor på trädgren

Vi arbetar löpande med att utveckla våra webbplatser. Var med och påverka utvecklingen. Lämna dina förslag och synpunkter i vår utvecklingsblogg.

Tyck till i vår utvecklingsblogg

Kalendarium

SKL Kommentus UC