Blommande trädgren

Välkommen till SKL Kommentus

Vi erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till främst offentlig sektor. Vi tillhandahåller även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Vad är du ute efter?

Våra utbildningar

Varmt välkommen till någon av våra utbildningar inom offentlig upphandling eller strategisk HR och kompetensförsörjning.

Aktuellt om upphandling

 Flera av våra upphandlingar är annonserade och öppna för att lämna anbud på.

Läs- och talträning med barn

Hos oss kan du beställa Solveig Embrings populära stödmaterial för talträning med barn.

Fler nyheter

Kalendarium

SKL Kommentus UC