Blommande trädgren

Välkommen till SKL Kommentus

Vi erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till främst offentlig sektor. Vi tillhandahåller även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Vad är du ute efter?

Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor, både i våra upphandlade ramavtal och i vår konsultverksamhet inom LOU.

I vår webbutik hittar du ett stort urval av tryckta blanketter, specialprodukter, böcker och häften med arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

I vårt arbete med ramavtalen ligger fokus på hur de kan komma till störst nytta. Därför blir vi alltid glada när de fungerar bra för alla inblandade parter. 

 • 22 mars 2017 | Ramavtal | Pressmeddelande

  Nya kommunala bostadshus upphandlade

  0

  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat kommunala bostadshus. 21 mars skrevs avtal för högre hus med Lindbäcks Bygg och NCC. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

 • 16 mars 2017 | Övrigt

  Kommunerna erbjuds bli delägare i Inera

  0

  Nu erbjuds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera AB. Därmed kan de enklare använda Ineras tjänster och dra nytta av bolagets erfarenheter från e-hälsoområdet.

 • 10 mars 2017 | Ramavtal

  Beläggningsarbeten 2015:5 överprövad

  0

  Upphandlingen Beläggningsarbeten 2015:5 har överprövats.

 • 9 mars 2017 | Upphandling

  Interimtjänster

  0

  Rätt konsult på rätt plats, upphandlingsstöd för konsultuppdrag utifrån ditt specifika behov. Vi hjälper dig och din organisation då ni tillfälligt behöver stöd i en förändringsprocess eller i en hastigt uppkommen situation som behöver stabiliseras.

 • 6 mars 2017 | Upphandling | Uppföljning

  Frukostseminarium 4 april i Stockholm "Avtalsuppföljning ett måste eller en möjlighet?"

  0

  Alla avtal ska följas upp men tiden räcker inte till. Hur kan du som upphandlare prioritera det viktiga arbetet med att följa upp leveranser till din myndighet. Vad ger avtalsuppföljning för nytta? Hur kan du öka avtalstroheten? Läs mer och boka en plats

Fler nyheter

Här hittar du våra annonser på lediga tjänster. Du är varmt välkommen att söka till oss.

Följ oss i sociala medier

Kalendarium

SKL Kommentus UC