Blommande trädgren

Välkommen till SKL Kommentus

Vi erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till främst offentlig sektor. Vi tillhandahåller även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Vad är du ute efter?

Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor, både i våra upphandlade ramavtal och i vår konsultverksamhet inom LOU.

I vår webbutik hittar du ett stort urval av tryckta blanketter, specialprodukter, böcker och häften med arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

I vårt arbete med ramavtalen ligger fokus på hur de kan komma till störst nytta. Därför blir vi alltid glada när de fungerar bra för alla inblandade parter. 

 • 24 februari 2017 | Ramavtal | Pressmeddelande

  Nytt ramavtal för fler bostäder

  0

  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

 • 13 februari 2017 | Upphandling | Ramavtal

  Upphandlingen Bemanningstjänster 2015 avbruten

  0

  Då det kommit fram brister i urvalsprocessen har vi beslutat att avbryta upphandlingen Bemanningstjänster 2015. Väl medvetna om konsekvenserna för både anbudsgivare och avropsberättigade försökte vi in i det längsta undvika detta. Nu sätter vi in extra resurser i påskyndandet av en ny upphandlingsprocess.

 • 13 februari 2017 | Blanketter | Böcker | Specialprodukter | HR-tjänster | Arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal

  Kundservice för HR-tjänster och webbutiken på utbildning

  0

  Kundservice för HR-tjänster och webbutiken har stängt 13-14 februari på grund av utbildning.

 • 9 februari 2017 | Upphandling | Ramavtal

  Enklare ramavtal för pension från en leverantör

  0

  Pensioner är en komplicerad fråga för landets kommuner och landsting. Det blir inte lättare av att medarbetare med kompetens inom området går i pension. Därför har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat ett nytt ramavtal, Pension 2016, som förenklar arbetet.

 • 9 februari 2017 | Upphandling

  Kvalitetssäkrad upphandling med erfarna upphandlingskonsulter

  0

  Swedavia äger, driver och utvecklar tio av landets flygplatser. Inköpsvolymerna stiger i takt med ökande investeringar. Därför har man tecknat ramavtal med flera specialister på upphandling. En av dem är AffärsConcept.

Fler nyheter

Här hittar du våra annonser på lediga tjänster. Du är varmt välkommen att söka till oss.

Följ oss i sociala medier

Kalendarium

SKL Kommentus UC