Ramavtalsområde

Bostadshus 2016 - Nya Hus

Bostadsbristen är stor i många kommuner. Genom ramavtalet Bostadshus 2016 - Nya Hus kan vi erbjuda ett enklare, effektivare och kvalitetssäkrat sätt att bygga nya bostäder. Vägen till bra och funktionella hus som passar i olika miljöer blir därmed kortare och billigare.

Den prefabricerade byggmetoden förkortar inte bara byggtiden utan pressar även byggkostnaderna. Detta påverkar dock inte kvaliteten på arkitektonisk gestaltning, hållbarhet och tekniska egenskaper.

Som beställare ska du själv kunna påverka husens utformning och anpassning till området. Det går exempelvis att välja antal lägenheter och våningar efter eget önskemål. Valfriheten och det faktum att Bostadshus 2016 - Nya Hus kan användas av alla landets 290 kommuner samt dess bolag innebär att ramavtalet blir ett komplement till de avtal som finns på marknaden idag.

Ramavtalet Bostadshus 2016 - Nya Hus omfattar:

Byggsystem för produktion av nyckelfärdiga, permanenta flerbostadshus.

Ramavtalet är uppdelat i två olika anbudsområden:

  • Del A - lägre hus (2-4 våningar) utan krav på invändig entré
  • Del B - högre hus (4-6 våningar) med krav på invändig entré

Grundläggning ingår i båda anbudsområdena och byggsystemet ska medge lägenheter 1-4 rok. De höga husen ska även kunna byggas med tyst sida. Entreprenören ska vid behov erbjuda förberedande markarbeten.

Mer information om leverantörer samt rangordning finns till höger under rubriken Kontakta leverantörerna.

Kalkylmall

Önskar ni ta del av den kalkylstöd som finns framtagen, kontakta Bengt
Westman, 08-452 78 26, eller Peter Sjöquist, 08-452 77 44.

Avropa och beställ på två olika sätt

Byggföretagen har tagit fram ett antal typhus med möjlighet till flexibilitet. Beroende på om du ska avropa ett typhus eller något utöver detta skiljer sig tillvägagångssättet åt.

För det första alternativet gäller direktavrop enligt fastställd ranking av leverantörerna. Om det däremot handlar om någon annan lösning men som ryms inom upphandlingens fastslagna byggsystem, blir det en förnyad konkurrensutsättning.

Typhus - genom rangordning

När du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du direkt genom att kontakta leverantör rangordnad som nummer 1. Om leverantören inte kan utföra uppdraget av olika skäl måste denne inom en vecka, eller annan tid som meddelats av dig som beställare, tacka nej. Då går frågan vidare till leverantör nummer 2. Om rangordning

Utöver typhus - genom förnyad konkurrensutsättning

Vid beställning av hus som avviker från typhusen gör du en förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att alla fyra leverantörerna är med och tävlar på samma villkor igen, utan inbördes rangordning, eftersom det ursprungliga priset då inte gäller längre. Vid förnyad konkurrensutsättning kan du som avropar vikta pris mot andra kvaliteter när du väljer vilken leverantör som ska få kontraktet. När konkurrensutsättningen är klar tecknar du kontrakt med vinnande leverantör.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Efter att ha gjort en avropsanmälan på vår hemsida kan ni sedan börja avropa från ramavtalet. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på just detta ramavtal. Så fungerar avropsanmälan.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se bilagor under rubriken Bostadshus 2016 nedan.

Bostadshus 2016

5 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-04-01 till 2021-03-31

Ramavtalsområde: Fastighet- och teknik

Den inledande avtalsperioden för Ramavtal A är 2017-03-01 - 2021-02-28 och för Ramavtal B 2017-04-01 - 2021-03-31. Avtalen har en förlängningsoption på två år.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
NCC Sverige AB
Namn:
Ulrik Wållberg
Telefon:
+46 (0)90 168000
:
Visa avtalet i Tendsign
BoKlok Housing AB
Namn:
Bengt Fardelius
Telefon:
+46 (0)10 448 62 59
:
Visa avtalet i Tendsign
Hjältevadshus AB
Namn:
Mikael R Olsson
Telefon:
0708424530
:
Visa avtalet i Tendsign
Villa VIDA Aktiebolag
Namn:
Lotta Fonsell
Telefon:
0470-702865
:
Visa avtalet i Tendsign
Lindbäcks Bygg AB
Namn:
Mikael Thorgren
Telefon:
070-3417074
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig bostäder och entreprenad SKL Kommentus Inköpscentral

Kontakta leverantörerna

Se information om ramavtalsleverantörerna på Bostadshus 2016 - Nya Hus med tillhörande kontaktuppgifter.

Informationsmöten och webbinarium

Under våren har vi haft flera informationsdagar där vi har informerat om ramavtalet Bostadshus 2016 - Nya Hus. Nedan hittar du samtliga presentationer som visats i samband med aktiviteten samt en video från informationsdagen i Skellefteå den 11 maj. Här hittar du även uppdelade videoklipp för respektive leverantör.

Frågor och svar Bostadshus 2016 - Nya Hus

Här har vi samlat vanliga frågor som rör ramavtalet.

SKL Kommentus UC