Utbildning i offentlig upphandling

Vi håller grund- och fördjupningsutbildningar samt längre utbildningsprogram inom offentlig upphandling. Våra utbildningar håller alltid hög kvalitét liksom våra lärare som alla har mångårig praktiskt och teoretisk kompetens. Du hittar, oavsett tidigare erfarenhet i upphandling, en kurs som passar din nivå.

Flera utbildningsnivåer inom offentlig upphandling

Vi har delat in våra kurser i tre utbildningsnivåer:

 • Grön – introduktionsutbildningar för dig som är ny inom upphandlingsområdet
 • Blå – specialistutbildningar för dig som vill specialisera dig inom offentlig upphandling
 • Röd – expertutbildningar för dig som vill fördjupa dig inom offentlig upphandling

Kurstillfällen och orter

För information om alla våra utbildningstillfällen i Stockholm och Malmö, gå in under den utbildning du är intresserad av och klicka på rutan läs mer och anmäl dig här. Majoriteten av våra utbildningar i Stockholm genomföra på Hilton Slussen.

Kontakt utbildning

Sonya Budak

Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 37
:

Utbildning på plats hos er

Vanliga frågor

Hur vet jag att jag har fått plats på utbildningen?

Du får ett bekräftelsemejl på att du har fått en plats med information om tid och plats när du bokar. Någon vecka innan utbildningsstart får du en kallelse.

Välj utbildningsnivå:

Namn Dagar Nästa tillfälle Nivå

Direktupphandling och att avropa från ramavtal

Utbildning där du lär dig hur du får använda direktupphandlingar och hur du får avropa från befintliga interna och externa ramavtal. Du får även kunskap om hur du genomför en förnyad konkurrensutsättning. Under utbildningen får du information om juridiska och affärsmässiga förutsättningar för att använda och avropa från ramavtal på bästa sätt.

JUST NU är det tekniskt fel vid bokning av utbildningen Direktupphandling. När du har gjort din bokning så får du en vit svarssida - din bokning har dock gått igenom och du får inom kort ett bekräftelsemejl.

 • -
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 950 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • när kan du direktupphandla?
 • när är det olämpligt att direktupphandla?
 • skriftliga anvisningar för direktupphandlingar
 • när ska du använda ramavtal?
 • hur ska du avropa från ramavtal?
 • juridiska- och affärsmässiga fördelar med olika ramavtalsmodeller, exklusivitet eller inte?
 • hur ska du göra om det är ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning?
 • överprövning av ramavtal och rättspraxis
1 - Alla tillfällen/orter Introduktion

Att lämna anbud i offentliga upphandlingar

På utbildningen lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

 • 7 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 7 november 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 950 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med reglerna
 • vilka ska följa lagen principerna för offentlig upphandling
 • tröskelvärden och direktupphandlingsgräns
 • upphandlingsförfaranden
 • förfrågningsunderlagets
 • uppbyggnad önskemål, krav och bevis
 • tilldelningsgrunder och
 • utvärderingsmodeller
 • avtalsvillkor
 • affärsmässig analys av förfrågningsunderlaget
 • vilka möjligheter finns till dialog?
 • sekretessbestämmelser
 • rättsmedel
1 7 november 2017 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion i upphandling inom försörjningssektorn, dag 1 - LUF, genomgång av lagstiftningen

Här lär du dig grunderna i upphandling i försörjningssektorn och lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Du kan
välja att bara gå dag 1 men du kan även bygga på med Introduktion LOU, dag 2, 3
och 4.

 • 9 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 9 november 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 950 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med reglerna
 • vilka ska följa lagen
 • principerna för upphandling
 • tröskelvärden och direktupphandlingsgräns
 • tidsfrister
 • upphandlingsförfaranden
 • kvalificeringssystem
 • krav på leverantören
 • krav på varan/tjänsten/byggentreprenaden
 • prövning och utvärdering av anbud
 • sekretessbestämmelser
 • sättsmedel
1 9 november 2017 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

 • 12 september Stockholm, 10 oktober Malmö, 17 oktober Sundsvall, 17 oktober Göteborg, 24 oktober Stockholm, 28 november Stockholm, 28 november Umeå
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 24 oktober 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 950 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med reglerna
 • vilka ska följa lagen
 • tröskelvärden
 • tidsfrister
 • upphandlingsförfaranden
 • krav på varan/tjänsten
 • krav på leverantörer
 • utvärdering av anbud
 • rättsmedel
 • offentlighets- och sekretesslagen
1 24 oktober 2017 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag

På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

 • 31 maj Stockholm, 13 september Stockholm, 27 september Karlstad, 11 oktober Malmö, 18 oktober Göteborg, 18 oktober Sundsvall, 25 oktober Stockholm, 29 november Stockholm, 29 november Umeå
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 25 oktober 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 950 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • förfrågningsunderlagets uppbyggnad med tydlig struktur
 • metoder och angreppssätt vid kravställning
 • lämpliga bevis som visar att kraven uppfylls
 • minska risken för anbudsgivare att begå misstag
 • lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt - vilken modell är bäst och ger högst kvalitet?
 • genomgång av några av de vanligaste utvärderingsmodellerna
1 25 oktober 2017 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående. Under denna utbildningsdag lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys kan utforma olika typer av upphandlingar. Utbildningen ger dig kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg.

 • 30 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 30 november 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 950 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • upphandlarens/projektledarens roll
 • behovsanalys
 • marknadsanalys
 • tid- & aktivitetsplan
 • vikten av bra dokumentation i hela processen
 • anpassat kravställande
 • exempel på förfrågningsunderlag: lokalvård, måltider, tekniska konsulttjänster, profilprodukter, tryckeri
1 30 november 2017 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion LOU dag 4, fördjupning

Utbildningen är en fördjupning av introduktionsdagarna LOU dag 1 - 3. Du kan även
gå denna utbildning fristående. Under dagen lär du dig när och hur du kan tillämpa olika förfaranden och på vilket sätt du kan föra dialog med leverantörerna i upphandlingens olika faser. Vi tittar också närmare på prövning och utvärdering av anbudsansökningar och anbud samt diskuterar olika juridiskta och strategiska ställningstaganden.

 • 7 december 2017 Stockholm, 8 mars Stockholm, 24 maj Stockholm, 10 oktober Stockholm, 4 december Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 7 december 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 800 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • leverantörsdialog tillämpa tvåstegsförfaranden
 • introduktion till förhandling
 • prövning av anbudsansökningar och
 • anbud
 • beviskontroll
 • förtydliganden och kompletteringar
 • utvärdering av anbud
 • protokoll med skäl för beslut
 • att hantera en överprövning
1 7 december 2017 Alla tillfällen/orter Specialist

Förhandling i offentlig upphandling

Lär dig hur du kan använda förhandlingar i offentlig upphandling. Förhandlingar är ett affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella livet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar. Vi arbetar i workshops i form av gruppövningar

 • 11 oktober Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 800kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • att förhandla inom den spelplan som LOU/LUF anger
 • när du ska använda förhandlingsverktyget för att nå ett bättre affärsresultat
 • hur du förbereder en förhandling redan i ett förfrågningsunderlag
 • vilka metoder du kan använda vid förhandling
 • förhandlingsstrategier med fokus på kostnad (inte pris) och att vidga affären
1 - Alla tillfällen/orter Specialist

Innovationsupphandling i praktiken

Det ställs högre krav på att upphandling ska bidra till att uppnå såväl politiska mål
som att ta fram nya lösningar och innovationer. Både upphandlare, inköpare och
kravställare ska bidra till att det offentliga möjliggör för innovationer. Under dagen
får du lära dig vad innovationsupphandling är och hur du själv kan genomföra
upphandlingar vars syfte är att ta fram befintliga lösningar som kan användas på
ett nytt sätt, lösningar som är nära marknaden eller helt nya lösningar.

 • 22 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 22 november 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 800 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • utvecklingsfrämjande upphandling (tidigare innovationsvänlig upphandling)
 • upphandling av nya lösningar
 • framtagning av av forsknings- och utvecklingstjänster
 • intern- och extern dialog
 • vilka strategiska överväganden krävs för att genomföra en innovationsupphandling?
 • förändra kravställandet för att öka möjligheterna att få nya lösningar
 • upphandlingsförfaranden som kan vara lämpliga
 • innovationspartnerskap, när och hur?
 • förkommersiell upphandling
 • funktionskrav
1 22 november 2017 Alla tillfällen/orter Specialist

Projektledning i upphandling

Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar
suddas ut. Det medför ökade krav på upphandlaren och på projektorganisationens
effektivitet. På den här praktiskt inriktade utbildningen utgår vi från inköpsorganisationens vardag. Du får lära dig olika metoder och får praktiska verktyg för hur du kan driva dina upphandlingar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

 • 16 maj Stockholm, 21 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 16 maj 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • vad definieras som projekt?
 • vad menas med strategi, process, projektmodell och arbetssätt?
 • praktisk tillämpning av projektmodell i upphandlingsprojekt - exempel och mallar
 • planera och resurssäkra upphandlingen utifrån mål, leveranser och aktiviteter
 • skapa en effektiv och motiverad projektorganisation
 • definiera och tydliggöra upphandlingsprojektets leveranser
 • hantera risker, ändringar och omplanering av upphandlingsprojekt?
 • skapa struktur för flera simultana upphandlingsprojekt?
1 16 maj 2018 Alla tillfällen/orter Specialist

Effektiva utvärderingsmodeller

För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

 • 21 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 21 november 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 800 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • reglerna som styr utvärdering
 • för- & nackdelar med olika utvärderingsmodeller
 • relevanta rättsfall om utvärderingsmodell och anbudsutvärdering
 • mätbara och effektiva kriterier?
 • hur påverkar det nya direktivet/lagstiftningen utvärderingen?
1 21 november 2017 Alla tillfällen/orter Specialist

Upphandling av entreprenader- bygg och anläggning

Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerad, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna för hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.

 • 25 oktober Stockholm, 29 november Göteborg
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 25 oktober 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 6 050 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • beskrivning av regelverken, genomgång av AMA AF, AB och ABT
 • beskrivning av olika entreprenadformer, samarbetsformer och ersättningsformer
 • uppbyggnad av förfrågningsunderlag i entreprenadupphandling begreppsdefinitioner några viktiga viktigaste avtalspunkter i AB/ABT (t ex ÄTA)
1 25 oktober 2017 Alla tillfällen/orter Specialist

Upphandling av tekniska konsulter ABK 09

Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa ett bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal.

 • 12 april Göteborg, 24 maj Stockholm, 10 oktober Göteborg, 28 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 12 april 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 6 150 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • beskrivning av AMA-systemet
 • genomgång av AMA AF Konsult 10 & ABK 09 och dess koppling till upphandlingsdokumenten
 • krav på konsulten/leverantören
 • problemområden och utmaningar
 • utvärdering, kontraktsklausuler och uppföljning
 • viktiga aspekter vid ramavtal
 • olika samarbetes- & ersättningsformer
 • kontraktsfrågor
 • hur hantera utbyte av konsult med nyckelkompetens
1 12 april 2018 Alla tillfällen/orter Specialist

Det nya upphandlingsregelverket LOU

Från och med den 1 januari 2017 påverkar det nya upphandlingsregelverket hur vi genomför våra offentliga upphandlingar i Sverige. Den nya lagen har en stor inverkan på det praktiska upphandlingsarbetet. Under dagen kommer vi i huvudsak att behandla de största förändringarna i nya LOU. Vi kommer framför allt belysa och diskutera det praktiska perspektivet och huvudsakliga förändringar.

 • 23 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 23 november 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 800 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • utökade möjligheter att använda strategiskt upphandlingsarbete för att nå samhälleliga mål bland annat gällande social hänsyn och miljöaspekter
 • kodifiering av rättspraxis exempelvis avseende möjligheterna att förändra ett kontrakt under dess löptid
 • nya regleringar med syfte att underlätta för små, medelstora och nystartade företag att delta i upphandlingar
 • förändringar i regler kopplade till utvärdering och tilldelningskriterier
 • det nya upphandlingsförfarandet innovationsparterskap
 • möjligheten att använda sig av förhandlat förfarande utökas
1 23 november 2017 Alla tillfällen/orter Specialist

IT-upphandlingar i praktiken

I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

 • 15 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 15 november 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 800 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • tjänst eller system?
 • standard eller specialutveckling?
 • aktiviteter och tidsplan
 • identifiera faktiska behov
 • omsätta behov till krav
 • avtalsvillkor
 • specifika lagar och bestämmelser
 • interaktivitet i genomförandet
 • it-stödets livscykel
1 15 november 2017 Alla tillfällen/orter Specialist

Miljö- och sociala krav i upphandling

Utbildningen ger dig en bra inblick och kunskap inom området hållbar offentlig upphandling. Vi går igenom och förklarar de olika begreppen inom hållbar upphandling. Det vill säga aspekter som är kopplade till miljö-, sociala- etiska- och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Vi går även igenom vad lagstiftning (nuvarande och kommande) och praxis säger. Hur man praktiskt hanterar dessa frågor i upphandlingsprocessen samt vilket stöd som finns att få för upphandlaren.

 • 6 december Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 6 december 2017
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 800kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • introduktion till hållbar offentlig upphandling
 • vad säger de nya upphandlingsreglerna?
 • rättspraxis
 • hur gör man - processen
 • verktyg och stöd
 • grupparbete
1 6 december 2017 Alla tillfällen/orter Specialist

Concept 1, Diplomerad upphandlare

Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga.

 • 6 februari Stockholm, 25 september Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 6 februari 2018
 • Dagar: 10
Läs mer och anmäl dig

Pris: 43 000 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • upphandlingsförfaranden
 • krav på leverantören
 • krav på varan/tjänsten
 • offentlighet och sekretess
 • leverantörsbedömning
 • kontraktsvillkor
 • upphandling - förberedelser och genomförande paketering
 • krav på företaget
 • krav på personal
 • miljö- och sociala krav
 • ekonomiskt mest fördelaktiga
 • bedömningsmöjligheter
 • tilldelningsbeslut
10 6 februari 2018 Alla tillfällen/orter Specialist

Concept, Diplomerad Entreprenadupphandlare

Riktar sig mot upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra entreprenadupphandlingar.
Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att
självständigt kunna genomföra entreprenadupphandlingar inom ramen för lagen för
offentlig upphandling (LOU).
Utbildningen genomförs under åtta dagar uppdelat i fyra ämnesblock. Ämnesblocken
täcker hela anskaffningsprocessen samt de centrala frågorna gällande avtalshanteringen.

 • 2 maj Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 2 maj 2018
 • Dagar: 8
Läs mer och anmäl dig

Pris: 47 000 (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • upphandlingsförfaranden
 • beskrivning och standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • val av entreprenadform
 • samverkansformer
 • krav på företaget
 • entreprenadupphandling i praktiken
 • ansvar under entreprenad- och garantitiden
 • hantering av ÄTA-arbeten
 • upphandling av fastighetsförvaltning
8 2 maj 2018 Alla tillfällen/orter Specialist

Concept 2, Certifierad upphandlare

Riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

 • 20 mars Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 20 mars 2018
 • Dagar: 15
Läs mer och anmäl dig

Pris: 64 950 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • EG-rätt i förhållande till LOU
 • fördjupning ramavtal
 • viktiga rättsfall, överprövning, undvika - vinna
 • förvaltningsrätt
 • direkta- och indirekta kostnader
 • kalkylmodeller
 • förvalta och följa upp avtal
 • projektledning av upphandlingar
 • ledarskap
 • organisationskultur
 • innovationsupphandling
 • utvärderingsmodeller
 • formulera krav på It-system och It-tjänster
 • byggentreprenader
15 20 mars 2018 Alla tillfällen/orter Expert