Läs- och talträning

Vårt talträningsmaterial innehåller bilder och övningar som är framtagna för att träna och utveckla språket hos barn. Materialet består av olika paket som innehåller bilder och övningar med fokus på utvalda delar i språkutvecklingen.

Ljudövning pl-, Konsonantpaketet blad 211

Artikelnr: 417225-211 Finns i lager
1 > st
197,25 kr/st

Ljudövning pr-, R-paketet blad 241

Artikelnr: 417241-241 Finns i lager
1 > st
197,25 kr/st

Ljudövning Prepositioner

Artikelnr: 417100-117 Finns i lager
1 > st
197,25 kr/st

Ljudövning Prepositioner

Artikelnr: 417100-118 Finns i lager
1 > st
197,25 kr/st

Ljudövning Prepositioner

Artikelnr: 417100-119 Finns i lager
1 > st
197,25 kr/st

Ljudövning Prepositioner

Artikelnr: 417100-120 Finns i lager
1 > st
197,25 kr/st

Ljudövning -r finalt, R-paketet blad 240

Artikelnr: 417241-240 Finns i lager
1 > st
197,25 kr/st

Ljudövning r- initialt R-paketet blad 238

Artikelnr: 417241-238 Finns i lager
1 > st
197,25 kr/st

Ljudövning r- initialt, R-paketet blad 237

Artikelnr: 417233-P Finns i lager
1 > st
3314,45 kr/st

Ljudövning r- initialt, S-paketet blad 237

Artikelnr: 417241-237 Finns i lager
1 > st
197,25 kr/st