Läs- och talträning

Vårt talträningsmaterial innehåller bilder och övningar som är framtagna för att träna och utveckla språket hos barn. Materialet består av olika paket som innehåller bilder och övningar med fokus på utvalda delar i språkutvecklingen.

Ljudövning s-t, Minimala par, blad 284

Artikelnr: 417266-284 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st

Ljudövning s-tje, Minimala par, blad 285

Artikelnr: 417266-285 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st

Ljudövning str-, R-paketet blad 247

Artikelnr: 417241-247 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st

Ljudövning Subjekt/Predikat

Artikelnr: 417100-101 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st

Ljudövning Subjekt/Predikat

Artikelnr: 417100-102 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st

Ljudövning Subjekt/Predikat

Artikelnr: 417100-103 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st

Ljudövning Subjekt Predikat

Artikelnr: 417100-104 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st

Ljudövning t-, Konsonantpaketet blad 199

Artikelnr: 417225-199 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st

Ljudövning t, Öva mera, blad 256

Artikelnr: 417258-256 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st

Ljudövning t, Öva mera, blad 257

Artikelnr: 417258-257 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st