Hälso- och sjukvård

För ämnesområdet hälso- och sjukvård finns specialprodukter inom sju varugrupper. Grupperna är Barn och ungdom, Matkuponger och kantinlappar, Läs- och talträning, Pärmar, Plastfickor, Journalföring samt Journalomslag och röntgenkuvert. Nedan listas alla produkter för ämnesområdet.

Kupong gästlunch, neutrala

Artikelnr: 402037 Finns inte i lager
500-999 st
6,02 kr/st
1000-1999 st
3,04 kr/st
2000-3999 st
3,02 kr/st
4000 > st
2,92 kr/st

Kupong lunch

Artikelnr: 402417 Finns i lager
100-499 st
23,00 kr/st
500-999 st
12,35 kr/st
1000 > st
10,70 kr/st

Kupong lunch

Artikelnr: 402110 Finns inte i lager
500-999 st
6,02 kr/st
1000-1999 st
3,04 kr/st
2000-3999 st
3,02 kr/st
4000 > st
2,92 kr/st

Kupong lunch, neutrala

Artikelnr: 402011 Finns inte i lager
500-999 st
6,02 kr/st
1000-1999 st
3,04 kr/st
2000-3999 st
3,02 kr/st
4000 > st
2,92 kr/st

Kupong lättlunch, neutrala

Artikelnr: 402052 Finns inte i lager
500-999 st
6,02 kr/st
1000-1999 st
3,04 kr/st
2000-3999 st
3,02 kr/st
4000 > st
2,92 kr/st

Kupong middag

Artikelnr: 402144 Finns inte i lager
500-999 st
9,45 kr/st
1000-1999 st
5,05 kr/st
2000-3999 st
4,10 kr/st
4000 > st
3,45 kr/st

Kupong middag

Artikelnr: 402458 Finns i lager
100-499 st
23,00 kr/st
500-999 st
12,35 kr/st
1000 > st
10,70 kr/st

Kupong middag, neutrala

Artikelnr: 402045 Finns inte i lager
500-999 st
6,02 kr/st
1000-1999 st
3,04 kr/st
2000-3999 st
3,02 kr/st
4000 > st
2,92 kr/st

Ljudövn -rd,-rt,rn supradentaler, R-paketet bl 250

Artikelnr: 417241-250 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st

Ljudövn -rs,-rt,rn supradentaler, R-paketet bl 249

Artikelnr: 417241-249 Finns i lager
1 > st
186,10 kr/st