Diskrimineringslag

Av: Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

I lydelse fr o m 2018-05-01

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Pärm 1: Arbetsrätt med mera.

Artikelnummer:
3113007
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2018
1-9 st
88,00 kr/st
10-99 st
80,00 kr/st
100 > st
71,00 kr/st
Finns i lager

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

Lämna gärna en kommentar om produkten eller ställ dina frågor nedan. Vill du beställa produkten lägger du den i varukorgen eller kontaktar kundservice.