Huvudöverenskommelse, HÖK

Nedan hittar du gällande kollektivavtal, huvudöverenskommelser (HÖK) och tillhörande bilagor, förutom allmänna bestämmelser (AB) som finns under en egen rubrik. Kollektivavtalen för HÖK innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt förslag till lokala löneavtal.

De tryckta avtalen består av häften som du kan samla i avtalspärm 2. Pärm och tillbehör beställer du i webbutiken.

ÖLA 17 - Transport

Artikelnr: 4122502 Finns i lager
1-9 st
95,00 kr/st
10-99 st
88,00 kr/st
100 > st
76,00 kr/st