Huvudöverenskommelse, HÖK

Nedan hittar du gällande kollektivavtal, huvudöverenskommelser (HÖK) och tillhörande bilagor, förutom allmänna bestämmelser (AB) som finns under en egen rubrik. Kollektivavtalen för HÖK innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt förslag till lokala löneavtal.

De tryckta avtalen består av häften som du kan samla i avtalspärm 2. Pärm och tillbehör beställer du i webbutiken.

HÖK 19 - Vårdförbundet

Artikelnr: 3120707 Finns i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st

HÖK 16 - Prolongerad

Artikelnr: 3120107 Finns i lager
1-9 st
102,00 kr/st
10-99 st
92,00 kr/st
100 > st
80,00 kr/st

HÖK 17 - Allmän Kommunal Verksamhet

Artikelnr: 3120406 Finns i lager
1-9 st
98,00 kr/st
10-99 st
91,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st

HÖK 17 - Sveriges läkarförbund

Artikelnr: 3121006 Finns i lager
1-9 st
92,00 kr/st
10-99 st
87,00 kr/st
100 > st
76,00 kr/st

HÖK 18 - Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Artikelnr: 3121605 Finns i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st

HÖK T - AkademikerAlliansen

Artikelnr: 3121906 Finns i lager
1-9 st
92,00 kr/st
10-99 st
87,00 kr/st
100 > st
76,00 kr/st

Löneavtalets grunder och intentioner

Artikelnr: 5122901 Finns i lager
1-9 st
95,00 kr/st
10-99 st
88,00 kr/st
100 > st
76,00 kr/st

Specialbestämmelser Läkare

Artikelnr: 3121106 Finns i lager
1-9 st
85,00 kr/st
10-99 st
76,00 kr/st
100 > st
68,00 kr/st

ÖLA 17 - Fastighets

Artikelnr: 4122302 Finns i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st

ÖLA 17 - SEKO

Artikelnr: 4122402 Finns i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st