Sobonas abonnemangsgrupper

Sobonas abonnemangsgrupper

Artikelnummer - Artikelbeskrivning

500 Grupp 500 ‐ Energi

501 Grupp 501 ‐ Fastigheter

502 Grupp 502 ‐ Flygplatser

503 Grupp 503 ‐ Hamnar

504 Grupp 504 ‐ Hälso‐ och sjukvård

505 Grupp 505 ‐ Kommun‐ och regionförbund

506 Grupp 506 ‐ Parkering

507 Grupp 507 ‐ Regional utveckling

508 Grupp 508 ‐ Renhållning

509 Grupp 509 ‐ Räddningstjänst

510 Grupp 510 ‐ Samordningsförbund

511 Grupp 511 ‐ Service och tjänster

512 Grupp 512 ‐ Upplevelser

513 Grupp 513 ‐ Utbildning

514 Grupp 514 ‐ Vatten

515 Grupp 515 ‐ Vård