Sobonas abonnemangsgrupper

Artikelnummer - Artikelbeskrivning

Grupp 500 ‐ Energi

Grupp 501 ‐ Fastigheter

Grupp 502 ‐ Flygplatser

Grupp 503 ‐ Hamnar

Grupp 504 ‐ Hälso‐ och sjukvård

Grupp 505 ‐ Kommun‐ och regionförbund

Grupp 506 ‐ Parkering

Grupp 507 ‐ Regional utveckling

Grupp 508 ‐ Renhållning

Grupp 509 ‐ Räddningstjänst

Grupp 510 ‐ Samordningsförbund

Grupp 511 ‐ Service och tjänster

Grupp 512 ‐ Upplevelser

Grupp 513 ‐ Utbildning

Grupp 514 ‐ Vatten

Grupp 515 ‐ Vård