SKR abonnemangsgrupper

Artikelnummer - Artikelbeskrivning

Grupp 00 – Generalabonnemang (Kommun)

Grupp 99 – Generalabonnemang (Region)

Grupp 10 – Huvudavtal, kommuner

Grupp 11 – Pensionsavtal, försäkring

Grupp 12 – Kommunala kollektivavtal

Grupp 13 – Medinflytandeavtal

Grupp 42 – Arbetsrätt

Grupp 51 – Räddningstjänst

Grupp 54 – Jourtjänstgörande personal

Grupp 58 – Lägerverksamhet

Grupp 59 – Hälso och sjukvård

Grupp 60 – Vård och omsorg

Grupp 63 – Utbildning

Grupp 80 – Personlig assistent

Beställning

Fyll i formuläret för att göra en beställning.
Har du frågor kontakta Frida Johansson.