Yttrandefrihet och lojalitet

Av: Helena Linde, Göran Söderlöf, Sophie Thörne, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner, landsting och regioner? Hur får arbetsgivaren göra när anställda offentligt kritiserar verksamheten? Den här boken försöker beskriva de juridiska riktlinjerna i en för chefer och politiker ibland komplicerad fråga.

Yttrandefrihet och lojalitet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting för att främja en öppen demokratisk debatt och stärka politiker och chefer i deras roller. Skriften tar upp viktiga frågor för arbetsgivaren, som lagar och arbetsrättsliga regler, frågeställningar om vad arbetsgivaren får och kan göra och vilka regler som gäller för anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Frågorna konkretiseras med rättsfall från Arbetsdom-stolen och med JO-uttalanden.

Detta är den tredje upplagan av skriften, som bearbetats med hänsyn till aktuella lagändringar, domar och beslut.

Författarna Helena Linde, Göran Söderlöf och Sophie Thörne är verksamma som jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Artikelnummer:
7345-283-0
Förlag:
SKL Kommentus
ISBN:
978-91-7345-283-0
1-4 st
252,00 kr/st
5-9 st
219,00 kr/st
10 > st
197,00 kr/st
Finns i lager