Svensk-engelsk ordbok

Av: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

"Svensk-engelsk ordbok" underlättar för politiker och tjänstemän inom kommuner, landsting och regioner i kontakterna med utlandet. Innehållet omfattar termer inom alla verksamhets- och politikområden.

Omarbetad utgåva av tidigare "Kommunal ordbok" som gavs ut första gången 1993. En omfattande granskning och modernisering har gjorts, och en mängd nya ord och begrepp, både facktermer och ur den speciella "EU-vokabulären", har tillkommit.

Syftet med ordboken är främst att underlätta för politiker och tjänstemän inom kommuner, landsting och regioner i kontakterna med utlandet. Innehållet omfattar termer inom alla verksamhets- och politikområden.

UTGÅENDE PRODUKT, FÖRSVINNER FRÅN SORTIMENTET 31 DEC 2018.

Artikelnummer:
7345-238-0
Förlag:
SKL Kommentus AB
Publiceringsår:
2011
ISBN:
978-91-7345-238-0
1 > st
135,00 kr/st
Finns i lager