Kommunallagen - Lagtexthäftet

Av: Helena Linde, Projektledare

Detta är den femtonde upplagan av Kommunallagen – "lagtexthäftet" – som innehåller 2018 års kommunallag (2017:725). Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Nu uppdaterad med 2018 års ändringar.

Lagens förarbeten finns i huvudsak i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171), konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335.

Lagtexthäftet innehåller även den s.k. befogenhetslagen – lagen (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter.

Ordinariepris: 1 ex 139 kr, 10 ex 122 kr, 25 ex 109 kr

Kampanjpriset gäller under hela april 2020

Artikelnummer:
7345-310-3
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2019
ISBN:
978-91-7345-310-3
1-9 st
112,00 kr/st
10-24 st
98,00 kr/st
25 > st
87,00 kr/st
Finns i lager