Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner

En översikt av lagar och avtal som reglerar arbetsförhållanden i kommuner, landsting och regioner

Av: Katarina Bergström, Christina Madfors, Sophie Thörne

Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner är översiktlig och ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas dels av kommunerna, landstingen och regionerna, dels av de kommunalförbund och företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta.

Boken vänder sig främst till chefer, personalhandläggare och andra som i sitt arbete förväntas känna till vilka regler som är tillämpliga i olika situationer. För mer information hänvisas till den juridiska litteraturen och rättspraxis som finns inom respektive område.

Den nya upplagan har reviderats i förhållande till föregående upplaga med anledning av ändrad lagstiftning och kollektivavtal samt nya rättsfall från Arbetsdomstolen.

Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner är framtagen av arbetsrättsjurister, förhandlare och experter inom avdelningen för arbetsgivarpolitik vid Sveriges Kommuner och Landsting. Ändringar i lagar och avtal är beaktade till och med maj 2017.

Artikelnummer:
7345-302-8
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2017
ISBN:
978-91-7345-302-8

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

Lämna gärna en kommentar om produkten eller ställ dina frågor nedan. Vill du beställa produkten lägger du den i varukorgen eller kontaktar kundservice.