Hälso- och sjukvård

För ämnesområdet Hälso- och sjukvård hittar du blanketter inom nio varugrupper. Grupperna är Vårdplanering, Administration, Journalföring, Mödravårdscentral och förlossningsvård (MVC - FV), Socialmedicin, Barn och ungdom, Tandvård, Fysisk aktivtet samt Allmän sjukvård. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

Recept för tryck

Artikelnr: 405022 Finns i lager
150-299 st
3,40 kr/st
300-599 st
2,35 kr/st
600-899 st
1,25 kr/st
900 > st
0,85 kr/st

Recept för djur lösblad

Artikelnr: 405071 Finns i lager
200-499 st
1,50 kr/st
500-999 st
1,15 kr/st
1000-3999 st
0,85 kr/st
4000 > st
0,55 kr/st

Recept för djur

Artikelnr: 405089 Finns i lager
2-4 st
146,45 kr/st
5-9 st
110,80 kr/st
10-39 st
87,10 kr/st
40 > st
72,60 kr/st

Hjälpmedelskort

Artikelnr: 405303 Finns i lager
2-4 st
175,90 kr/st
5-9 st
70,55 kr/st
10-39 st
52,40 kr/st
40 > st
38,70 kr/st

Hjälpmedelskort lösblad

Artikelnr: 405444 Finns i lager
200-499 st
1,65 kr/st
500-999 st
0,55 kr/st
1000-3999 st
0,40 kr/st
4000 > st
0,25 kr/st

Livsmedelsanvisning

Artikelnr: 405501 Finns i lager
2-9 st
249,85 kr/st
10-19 st
148,35 kr/st
20 > st
105,00 kr/st

Livsmedelsanvisning lösblad

Artikelnr: 405519 Finns i lager
200-999 st
2,45 kr/st
1000-1999 st
1,50 kr/st
2000 > st
1,05 kr/st

Utskrift av elektroniskt recept

Artikelnr: 405600 Finns i lager
200-499 st
1,50 kr/st
500-999 st
1,15 kr/st
1000-3999 st
0,85 kr/st
4000 > st
0,60 kr/st

Telefonrecept

Artikelnr: 405626 Finns i lager
2-4 st
146,40 kr/st
5-9 st
110,80 kr/st
10-39 st
87,20 kr/st
40 > st
61,45 kr/st

Rekvisition av journalhandlingar

Artikelnr: 406111 Finns inte i lager
50-99 st
28,45 kr/st
100-499 st
19,40 kr/st
500-999 st
11,45 kr/st
1000 > st
9,05 kr/st