Strategiska offentliga inköp

En praktisk vägledning

Av: Eva-Lotta Sandberg och Kalle Krall

Andra omarbetade upplagan 2013.

Den här handboken visar att det krävs ett vidare perspektiv på strategiska offentliga inköp än de delar som regleras i LOU, LUF och LUFS.

Offentliga inköp är lagreglerade och även om inköp i det privata näringslivet inte är det, så styrs även dessa av policy och interna företagsregler. Men det är inte reglerna som avgör om inköpet blir affärsmässigt effektivt. En offentlig inköpare måste ha tillräckliga kunskaper om lagstiftningen för att kunna utföra ett professionellt arbete, detta på samma sätt som en inköpare hos exempelvis Ikea måste känna till den inköpspolicy som gäller där. Det strategiska offentliga inköpet innefattar följande huvudmoment:

  • Affärsstrategisk analys
  • Upphandlingsfas
  • Avrop och avtalsutnyttjande
  • Avtalsuppföljning och avtalsstyrning

De största kostnadsbesparingarna finns i den affärsstrategiska analysen och i avtalsuppföljningen. Det är också där verksamhetens kvalitetskrav bör analyseras så att inköpsresultatet blir i linje med vad uppdragsgivaren kan förvänta sig. Vi hoppas att du som läsare har användning av bokens praktiska tips och blir stimulerad att utnyttja de olika affärsmöjligheter som offentliga inköp innebär.

Artikelnummer:
7345-268-7
Förlag:
SKL Kommentus AB
Publiceringsår:
2013
ISBN:
978-91-7345-268-7
1 > st
100,00 kr/st
Finns i lager

Totalt: 100,00 kr

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

Lämna gärna en kommentar om produkten eller ställ dina frågor nedan. Vill du beställa produkten lägger du den i varukorgen eller kontaktar kundservice.