Böcker

Vi ger ut böcker som är till nytta för dig som arbetar främst inom kommun, landsting och regioner. Här hittar du bland annat böcker om arbetsrätt, yttrandefrihet och kommunallagen.

Mina anställningsförmåner går även att beställa i pdf-format.