Väntelista

Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

Plats
Videokonferens, Delta digitalt
Startdatum
den 6 maj 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
4 955 kr alt. 4 495 kr