Väntelista

Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

Plats
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Startdatum
den 1 december 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
4 995 kr alt. 4 495