Väntelista

Introduktion i upphandling inom försörjningssektorn, dag 1 - LUF, genomgång av lagstiftningen

Plats
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Startdatum
den 12 maj 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
4 995 kr alt. 4 495 kr