Väntelista

Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag

Plats
Utbildningen hålls digitalt
Startdatum
den 2 december 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
4995 kr alt. 4495