Väntelista

Concept 1, Diplomerad upphandlare

Plats
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Startdatum
den 22 september 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
43 000 kr alt. 39 000 kr