Väntelista

Concept 1, Diplomerad upphandlare

Plats
Comfort Hotel, Skeppsbroplatsen 1, Göteborg
Startdatum
den 5 maj 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
43 000 kr alt. 39 000 kr