Väntelista

IT-upphandling: en introduktion

Plats
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Startdatum
den 14 maj 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
5 995 kr alt. 5 495 kr