Väntelista

IT-upphandling: en introduktion

Plats
Videokonferens, Delta digitalt
Startdatum
den 14 maj 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
5 995 kr alt. 5 495 kr