Utbildning

Vad du som arbetsgivare behöver känna till om rehabilitering 25 april, 11 juni

Rehabilitering är ett viktig område där HR har en central roll. Ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete gynnar både medarbetaren och arbetsplatsen. Det kan vara svårt att navigera och veta vad ni som arbetsgivaren ska göra och hur man kan arbeta med rehabiliteringsprocessen på ett effektivt sätt. Vad är det som gäller och hur ska man hantera och agera i olika frågor och situationer? I kursen får du kunskap om vad ni som arbetsgivare behöver veta och hur ert ansvar ser ut.

Du lär dig:

  • Parter och reglering avseende arbetslivsinriktad rehabilitering,
  • Den faktiska hanteringen av ett rehabiliteringsärende utifrån aktuella bestämmelser i lag, AB och aktuell praxis
  • Alkohol, narkotika och spelmissbruk på arbetsplatsen – vilket ansvar finns då?
  • Hur ska man se på läkarintyg, vad kan man som arbetsgivare kräva?
  • Funktionsnedsättning kontra sjukdom – vad gäller arbetsrättsligt då?

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Frukost, lunch och kursdokumentation

Jag vill anmäla mig

Under dagen får du en god förståelse och kunskap om vad du som arbetsgivare behöver göra och kan göra när en arbetstagare helt eller delvis inte längre har någon arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Du får lära dig mer om både reglering, parter, kollektivavtal samt metod utifrån praxis. Syftet med kursen är att du som arbetsgivare utifrån kunskap om lagstiftning och praxis ska få en metod hur du på bästa sätt ska kunna arbeta effektivt med rehabilitering samt en uppfattning om hur långt ansvaret egentligen sträcker sig.

Vem vänder sig kursen till?

Till dig som är HR-konsult, HR-strateg eller arbetsmiljöstrateg och som i din HR-roll arbetar med rehabilitering och ger stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen.

Varför ska du gå kursen?

För att få stöd och verktyg i hur ni kan arbeta med ert rehabiliteringsarbete, vad ni som arbetsgivare behöver veta och hur ert ansvar ser ut.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer
25 april 2019

25 april

Frukost serveras från 09:30

11 juni 2019

11 juni

Frukost serveras från 09:30

Vi återkommer med lokal, det blir inom 5 min gångavstång från centralen.

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Katarina Bergström

Arbetsrättsjurist med mångårig erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning till kommuner och landsting samt kommunala bolag. Hon har arbetat både på SKL och tidigare KFS samt innan dess på den fackliga sidan som förbundsjurist. Som arbetsrättsjurist på SKL hade hon det övergripande ansvaret för rådgivning och utbildningar i arbetslivsinriktad rehabilitering.