Utbildning

Kompetensprojekt i praktiken - Grund

Att möta framtiden med rätt kompetens är en stor utmaning för många organisationer. Står du inför att ni ska genomföra en kompetenskartläggning? Funderar du över hur man praktiskt går tillväga för att bedriva projektet och kompetensarbetet; vilka ska ingå och hur ser omfattningen ut? Under dagen går vi igenom grunderna i hur du genomför ett kompetensprojekt. Du får verktyg och mallar för att kunna genomföra ett kompetensprojekt från planering och förarbete till kompetensanalys och överlämning.

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Kursdokumentation, frukost och lunch

Jag vill anmäla mig

Hur ska du göra för att fastställa vilka budskap man kommunicerar till ledning, chefer samt medarbetare för att involvera och engagera dem? Hur gör man för att identifiera kompetens, vad ska man egentligen mäta och hur ska resultatet användas?

Kursen varvar teori med praktik och ger dig konkreta modeller, praktiska tips, checklistor samt mallar som du kan använda i din egen verksamhet.

Under dagen diskuterar vi även framgångsfaktorer vid överlämning från projekt till löpande process.

Upplägget för kursen utgår från svensk standard för kompetensförsörjning SS624070 och dess metodik.

Du lär dig:

  • vad är strategisk kompetensförsörjning och varför är det viktigt
  • hur du översätter vision, mål och uppdrag till kompetens
  • om kompetensmodeller och metodik
  • att initiera och driva ett kompetensprojekt; resurser, plan, metod, tillvägagångssätt och kommunikation
  • hur du underlättar arbetet med att identifiera och definiera kompetens och roller
  • "nytta-värde- effekt matris" för kommunikation och förankring

Ur innehållet

  • kompetensmodeller och metodik
  • trender inom strategisk kompetensförsörjning och Talent Management
  • utblick: vad händer i vår omvärld och vilka kompetenskrav ställer det på oss?
  • HR-system som stöd i processen

Vem vänder sig kursen till?

Till dig som står inför att initiera, leda eller delta i ett kompetensprojekt.

Varför ska du gå kursen?

För att få teoretiska och praktiska råd för att lyckas i kompetensprojekt. Du får lära dig hur man definierar kompetens och kravprofiler för olika roller, hur man praktiskt bedriver kompetensarbete och kompetensprojekt.

Sista anmälningsdag

30 dagar före kursstart

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Camilla Rask

Mångårig erfarenhet av kompetensinventering/analys, lärande, målstyrning & ledarutveckling. Har utvecklat och implementerat skräddarsydda format för olika branscher, t.ex. lagkrav för lärarlegitimation samt koncept för vård och omsorg i offentlig sektor.

Liknande utbildningar