Utbildning

IT-upphandling: en introduktion

I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Du lär dig:

 • tjänst eller system?
 • standard eller specialutveckling?
 • aktiviteter och tidsplan
 • identifiera faktiska behov
 • omsätta behov till krav
 • avtalsvillkor
 • specifika lagar och bestämmelser
 • interaktivitet i genomförandet
 • it-stödets livscykel

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

I priset ingår: kursdokumentation, lunch och fika

Jag vill anmäla mig

Utbildningen vänder sig t.ex. till dig som är:

 • Projektledare, projektdeltagare, styrgruppsmedlem som arbetar med bl.a. anskaffning, verksamhetsutveckling och förändringsledning inom IT.
 • Förvaltnings och verksamhetschefer som berörs av digitalisering.
 • Upphandlare som är intresserade av IT-upphandling.
 • IT-leverantörer som levererar till upphandlande myndigheter

Varför ska du gå utbildningen?

Under utbildningen lär du dig grunderna för IT-upphandling, inom ramen för upphandlingsregelverket, med fokus på förstudie, genomförande och projektledning.

Du lär dig om:

 • IT-kontexten och olika IT-lösningar
 • Mål och strategi för IT-upphandling
 • Organisera IT-upphandling
 • Lämpliga upphandlingsförfaranden för IT-upphandling
 • Upphandlingsrättsliga aspekter av IT-upphandling
 • Upphandlingsdokumenten för IT-upphandling

Vi värnar om miljön

Du kommer att få utbildningens kursmaterial på en USB-sticka och behöver därför ta med egen dator.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Platser kvar Detaljer
14 maj 2020

14 maj Stockholm

Frukost serveras från 08:30

Många platser kvar

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Gustav Blomberg

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 13
Mobil:
076 146 87 13
Skicka e-post

Li Langemark

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 55 59
Mobil:
072 999 42 99
Skicka e-post

Tommy Bengtsson

IT-konsult Playground Consulting