Utbildningar

IT-upphandlingar i praktiken

I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Med anledning av den situation som uppstått på grund av Covid-19 kommer utbildningen att erbjudas som distansundervisning. Deltagare som vill kommer att ha möjlighet att delta på plats hos IVA konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Deltagare som önskar delta på distans kommer att få en länk skickad via e-post samma dag som utbildningen genomförs. Via länken kommer deltagarna kunna följa den direktsända undervisningen. Deltagare på distans rekommenderas använda webbläsaren Google Chrome.

För mer information kontakta Utbildningsansvarig.

Antal tillfällen
1 st
Nivå
Specialist
Pris
15 900 kr inkl moms

Välj tid och plats och anmäl Stäng

27 Maj

Stockholm

Adress:
Hotel Hilton Slussen, Guldgränd 8
Lediga platser:
17 platser kvar
Tid:
09:00 - 16:00

Varför ska du gå utbildningen?

Under tre dagars utbildningen lär du dig grunderna för IT-upphandling, inom ramen för upphandlingsregelverket, med fokus på förstudie, genomförande och projektledning.

Du lär dig om:

  • IT-kontexten och olika IT-lösningar
  • Mål och strategi för IT-upphandling
  • Organisera IT-upphandling
  • Lämpliga upphandlingsförfaranden för IT-upphandling
  • Upphandlingsrättsliga aspekter av IT-upphandling
  • Upphandlingsdokumenten för IT-upphandling

Vi värnar om miljön

Du kommer att få utbildningens kursmaterial på en USB-sticka och behöver därför ta med egen dator.

Datum: 27- 29 maj


Utbildningsansvarig

Sonya Budak

Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 37
Mobil:
070-458 21 21
Skicka e-post

Ute efter fler utbildningar inom offentlig upphandling?

Vi har diplomutbildningar och kortare utbildningar inom offentlig upphandling - från grundnivå till avancerad. Du kan också alltid be om en skräddarsy utbildningar, eller varför inte kombinera utbildning med att ha en av våra affärsrådgivare på plats hos er? 

Gör dina inköp till en ledningsfråga

Vi vet alla att våra offentliga inköp representerar stora värden, både i pengar och i den nytta de tillför verksamheterna. Men har du rätt förutsättningar för att göra målinriktade inköp?AffärsConcept hjälper er att komma igång. 

Tipsa en vän