Utbildning

Concept 2, Certifierad upphandlare

Riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

Du lär dig:

 • EG-rätt i förhållande till LOU
 • fördjupning ramavtal
 • viktiga rättsfall, överprövning, undvika - vinna
 • förvaltningsrätt
 • direkta- och indirekta kostnader
 • kalkylmodeller
 • förvalta och följa upp avtal
 • projektledning av upphandlingar
 • ledarskap
 • organisationskultur
 • innovationsupphandling
 • utvärderingsmodeller
 • formulera krav på It-system och It-tjänster
 • byggentreprenader

Pris: 64 950 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Certifikat, kursdokumentation, lunch och fika

Jag vill anmäla mig

Datum 2019

Block 1, 19-21 mars
Block 2, 23-25 april
Block 3, 21-23 maj
Block 4, 3-5 sept
Block 5, 12-14 nov

Upplägg

Ämnesblock 1 - Juridik och projektledning
Ger dig tillräcklig kunskap för att kunna fördjupa dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna ge råd och tillämpa bestämmelserna. Du får en grundförståelse för projektledning i en upphandlingsprocess

Ämnesblock 2 - Affären
Ger dig djupar kunskaper i att formulera krav och kriterier utifrån beställarnas specifika behov. Du lär dig anpassa krav och utvärderingskriterier så att både beställare och leverantörer får den bästa affären.

Ämnesblock 3 - Metoden
Du lär dig utifrån juridiska; affärsmässiga- och hållbarhetsbedömningar att kunna tillämpa olika förfaranden såsom innovationsupphandling och förhandlat förfarande.

Ämnesblock 4 - Avtalshantering och inköpsstyrning
Du fördjupar dina kunskaper i att skriva avtal, göra ändring av kontrakt samt avtalsförvaltning och inköpsstyrning.

Ämnesblock 5 - Fördjupning
Du får kunskap om hur du genomför en ändamålsenlig it-upphandling. Du lär dig säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar genom att använda standardavtal och administrativa föreskrifter.

Otroligt kunniga och bra föreläsare med bra uppgifter som vi fick diskutera.
- kursdeltagare

Pedagogik

Under ämnesblocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda arbeten ska lämnas in skriftligt och vid nästa ämnesblock presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter.


Innehåll och lärare kan komma att justeras något 2019

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Platser kvar Detaljer
19 mars 2019

19 mars 2019 Stockholm

Observera att lokal kan komma att ändras, och innehållet kan justeras något för 2019.

Många platser kvar

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Caroline Hagberg

Affärsområdeschef, Ledning, AffärsConcept och vice VD, SKL Kommentus
Tel:
08 709 59 23
Mobil:
072 503 73 19
Skicka e-post

Jonas Frändestam

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 34
Mobil:
076 213 49 53
Skicka e-post

Lotta Olsson

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 29
Mobil:
072 539 13 43
Skicka e-post

Gustav Blomberg

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 13
Mobil:
076 146 87 13
Skicka e-post

Heidi Karlander

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 46
Mobil:
072 584 74 41
Skicka e-post

Jeanette Åkerberg

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 55 10
Mobil:
072 254 59 52
Skicka e-post

Helena Ottosson Kraus

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 49
Mobil:
072 528 41 30
Skicka e-post

Klara Diskay

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 84
Mobil:
072 584 74 50
Skicka e-post