Utbildning inom offentlig upphandling

Hur genomför du en förnyad konkurrensutsättning? Hur tar du fram ett upphandlingsdokument? Vilken utvärderingsmodell ska du använda? Vilka krav kan du ställa på varan eller tjänsten? Vilka upphandlingsförfaranden är lämpligast? Vilka bestämmelser i AB/ABT är det viktigt att ha koll på? Hur hanterar du en överprövning? Ja allt det och mycket mer lär du dig på våra utbildningar.

Läs mer nedan för att se vilken utbildning som passar för just dig.

Nyhet: Webbkurs Introduktion i offentlig upphandling - LOU

Är du ny i offentlig verksamhet och ska göra din första offentliga upphandling eller delta kravställandet i en upphandling? Denna webbkurs ger dig en introduktion till de regler som gäller för offentlig upphandling. Den ger dig också en förståelse för hur du ska ställa relevanta krav och förhålla dig till leverantörerna på marknaden. Gå den när du vill, var du vill.

Läs mer och köp kursen här

Fler utbildningsnivåer

 • Grön – introduktionsutbildningar för dig som är ny inom upphandlingsområdet
 • Blå – fördjupningstutbildningar för dig som vill specialisera dig inom offentlig upphandling
 • Röd – expertutbildningar för dig som vill fördjupa dig inom offentlig upphandling

Kontakt utbildning

Sonya Budak

Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 37
Skicka e-post

Utbildning på plats hos er?

Vill du att vi kommer till er och håller utbildning? Vi lämnar ett fast pris och kan om ni vill specialanpassa utbildningen efter era förutsättningar. Kontakta Sonya så berättar hon mer.

Vanliga frågor

Hur vet jag att jag har fått plats på utbildningen?

Du får ett bekräftelsemejl på att du har fått en plats med information om tid och plats när du bokar. Någon vecka innan utbildningsstart får du en kallelse.

Välj utbildningsnivå:

Namn Dagar Nästa tillfälle Nivå

Att lämna anbud i offentliga upphandlingar

På utbildningen lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

 • 9 april 2019 Stockholm, 5 november 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 9 april 2019
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 995 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med reglerna
 • principerna för offentlig upphandling
 • upphandlingsdokumentets uppbyggnad
 • tilldelningsgrunder och utvärderingsmodeller
 • affärsmässig analys av upphandlingsdokumentationen
 • vilka möjligheter finns till dialog
 • sekretessbestämmelser
 • rättsmedel
 • vad ska du som leverantör särskilt ha i åtanke vid anbudsgivning
1 9 april 2019 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion i upphandling inom försörjningssektorn, dag 1 - LUF, genomgång av lagstiftningen

Här lär du dig grunderna i upphandling i försörjningssektorn och lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Du kan
välja att bara gå dag 1 men du kan även bygga på med Introduktion LOU, dag 2, 3 och 4.

 • 10 april 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 10 april 2019
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 955 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med reglerna
 • vilka ska följa lagen
 • principerna för upphandling
 • tröskelvärden och direktupphandlingsgräns
 • tidsfrister
 • upphandlingsförfaranden
 • kvalificeringssystem
 • krav på leverantören
 • krav på varan/tjänsten/byggentreprenaden
 • prövning och utvärdering av anbud
 • sekretessbestämmelser
 • rättsmedel
1 10 april 2019 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

 • 20 november Göteborg, 12 februari Stockholm, 27 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 20 november 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 955 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med reglerna
 • vilka ska följa lagen
 • tröskelvärden
 • tidsfrister
 • upphandlingsförfaranden
 • krav på varan/tjänsten
 • krav på leverantörer
 • utvärdering av anbud
 • rättsmedel
 • offentlighets- och sekretesslagen
1 20 november 2018 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag

På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

 • 21 november Göteborg, 13 februari Stockholm, 28 november Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 21 november 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 955 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • - förfrågningsunderlagets uppbyggnad med tydlig struktur
 • metoder och angreppssätt vid kravställning
 • lämpliga bevis som visar att kraven uppfylls
 • minska risken för anbudsgivare att begå misstag
 • lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt - vilken modell är bäst och ger högst kvalitet?
 • genomgång av några av de vanligaste utvärderingsmodellerna
1 21 november 2018 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar. Du får kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Dagen innehåller flera övningar med efterföljande genomgång i helgrupp.

 • 3 december Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 3 december 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 955 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • upphandlarens/projektledarens roll
 • behovsanalys
 • marknadsanalys
 • tid- & aktivitetsplan
 • vikten av bra dokumentation under hela processen
 • anpassat kravställande
 • exempel på olika förfrågningsunderlag
1 3 december 2018 Alla tillfällen/orter Introduktion

Webbkurs: Introduktion i offentlig upphandling - LOU

Är du ny i offentlig verksamhet och ska göra din första offentliga upphandling eller delta kravställandet i en upphandling? Den här komprimerade tvådagarskursen av LOU dag 1 och 2 ger dig en introduktion till de regler som gäller för offentlig upphandling. Den ger dig också en förståelse för hur du ska ställa relevanta krav och förhålla dig till leverantörerna på marknaden.

 • -
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar: Webbkurs
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4995:- (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med reglerna
 • vilka som ska följa lagstiftningen
 • tröskelvärden, upphandlingsförfaranden och tidsfrister
 • förfrågningsunderlagets uppbyggnad
 • krav på upphandlingsföremålet och på leverantörer
 • metoder och angreppssätt vid kravställning
 • utvärdering av anbud
 • rättsmedel
 • offentlighet och sekretess
Webbkurs - Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion LOU dag 4, fördjupning

Utbildningen är en fördjupning av introduktionsdagarna LOU dag 1 - 3. Du kan även
gå denna utbildning fristående. Under dagen lär du dig när och hur du kan tillämpa olika förfaranden och på vilket sätt du kan föra dialog med leverantörerna i upphandlingens olika faser. Vi tittar också närmare på prövning och utvärdering av anbudsansökningar och anbud samt diskuterar olika juridiska och strategiska ställningstaganden.

 • 4 december 2018 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 4 december 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 800 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • leverantörsdialog tillämpa tvåstegsförfaranden
 • introduktion till förhandling
 • prövning av anbudsansökningar och
 • anbud
 • beviskontroll
 • förtydliganden och kompletteringar
 • utvärdering av anbud
 • protokoll med skäl för beslut
 • att hantera en överprövning
1 4 december 2018 Alla tillfällen/orter Specialist

Dialog och förhandling i offentlig upphandling

Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar. Under dagen har vi olika gruppövningar

 • 6 mars 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • när och hur du kan använda dialog inför, under och efter upphandlingsfasen
 • att förhandla inom LOU/LUF;s spelplan
 • när du kan använda förhandlingsverktyget för att nå ett bättre affärsresultat
 • hur du förbereder för förhandling redan i förfrågningsunderlaget
 • vilka metoder du kan använda vid förhandling
 • förhandlingsstrategier med fokus på kostnad (inte pris) och vidga affären
1 - Alla tillfällen/orter Specialist

Innovationsupphandling i praktiken

En avgörande faktor för en lyckad upphandling är att det finns en metodik som säkerställer att den upphandlande myndighetens behov tas tillvara på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt utifrån marknadens förutsättningar. När det är fråga om nya eller unika behov saknas ofta färdigpaketerade lösningar. Under sådana förhållanden är det kritiskt att vi som upphandlare kan utforma en innovationsupphandlingsprocess som identifierar och stimulerar ändamålsenliga innovationer. Det kan röra sig om en innovationsupphandling som tar sikte på att identifiera befintliga lösningar som kan användas på ett nytt sätt, lösningar som är nära marknaden eller helt nya lösningar. Aktuell utbildning handlar om hur du rent praktiskt går tillväga när du genomför sådana innovationsupphandlingar.

 • 24 oktober 2019 Stockholm, 7 mars 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 7 mars 2019
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • utvecklingsfrämjande upphandling (tidigare innovationsvänlig upphandling)
 • upphandling av nya lösningar
 • framtagning av forsknings- och utvecklingstjänster
 • intern- och extern dialog
 • vilka strategiska överväganden krävs för att genomföra en innovationsupphandling?
 • innovationspartnerskap, när och hur?
 • förkommersiell upphandling
 • funktionskrav
1 7 mars 2019 Alla tillfällen/orter Specialist

Effektiva utvärderingsmodeller

För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

 • 20 november 2018 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 20 november 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • reglerna som styr utvärdering
 • för- & nackdelar med olika utvärderingsmodeller
 • relevanta rättsfall om utvärderingsmodell och anbudsutvärdering
 • mätbara och effektiva kriterier?
 • hur påverkar det nya direktivet/lagstiftningen utvärderingen?
1 20 november 2018 Alla tillfällen/orter Specialist

Projektledning i upphandling

Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar
suddas ut. Det medför ökade krav på upphandlaren och på projektorganisationens
effektivitet. På den här praktiskt inriktade utbildningen utgår vi från inköpsorganisationens vardag. Du får lära dig olika metoder och får praktiska verktyg för hur du kan driva dina upphandlingar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

 • 21 november 2018 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 21 november 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • vad definieras som projekt?
 • vad menas med strategi, process, projektmodell och arbetssätt?
 • praktisk tillämpning av projektmodell i upphandlingsprojekt - exempel och mallar
 • planera och resurssäkra upphandlingen utifrån mål, leveranser och aktiviteter
 • skapa en effektiv och motiverad projektorganisation
 • definiera och tydliggöra upphandlingsprojektets leveranser
 • hantera risker, ändringar och omplanering av upphandlingsprojekt?
 • skapa struktur för flera simultana upphandlingsprojekt?
1 21 november 2018 Alla tillfällen/orter Specialist

IT-upphandlingar i praktiken

I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

 • -
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • tjänst eller system?
 • standard eller specialutveckling?
 • aktiviteter och tidsplan
 • identifiera faktiska behov
 • omsätta behov till krav
 • avtalsvillkor
 • specifika lagar och bestämmelser
 • interaktivitet i genomförandet
 • it-stödets livscykel
1 - Alla tillfällen/orter Specialist

Upphandling av entreprenader- bygg och anläggning

Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerade, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna för hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.

 • 27 november 2018 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 27 november 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 6 050 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • beskrivning av regelverken, genomgång av AMA AF, AB och ABT
 • viktiga begreppsdefinitioner
 • beskrivning av olika entreprenad-, samarbets- och ersättningsformer
 • uppbyggnad av förfrågningsunderlag i entreprenadupphandling
 • urval av viktiga bestämmelser i AB/ABT
1 27 november 2018 Alla tillfällen/orter Specialist

Upphandling av tekniska konsulter ABK 09

Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa ett bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal.

 • -
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 6 150 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • beskrivning av AMA-systemet
 • genomgång av AMA AF Konsult 10 & ABK 09 och dess koppling till upphandlingsdokumenten
 • krav på konsulten/leverantören
 • problemområden och utmaningar
 • utvärdering, kontraktsklausuler och uppföljning
 • viktiga aspekter vid ramavtal
 • olika samarbetes- & ersättningsformer
 • kontraktsfrågor
 • hur hantera utbyte av konsult med nyckelkompetens
1 - Alla tillfällen/orter Specialist

Miljö-, sociala- och arbetsrättsliga villkor i upphandling

Utbildningen ger dig en bra inblick och kunskap inom området hållbar offentlig upphandling. Vi går igenom och förklarar de olika begreppen, det vill säga aspekter som är kopplade till miljöfrågor samt sociala-, etiska- och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Vi går även igenom hur lagstiftning och praxis förhåller sig till dessa frågor och hur man praktiskt hanterar dessa frågor i upphandlingsprocessen samt vilket stöd som finns att få för upphandlaren.

 • 11 december 2018 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 11 december 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 800kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • introduktion till hållbar offentlig upphandling
 • vad säger de nya upphandlingsreglerna?
 • rättspraxis
 • processen - hur gör man
 • verktyg och stöd
 • grupparbete
1 11 december 2018 Alla tillfällen/orter Specialist

Ändring av kontrakt och avtalsförvaltning

Nya LOU ger utökade möjligheter till ändringar av kontrakt. Men det finns mycket att ta hänsyn till för att använda avtalen korrekt. Under utbildningen får du teoretisk bakgrund och praktisk handledning inom avtalshantering.

 • 12 december 2018 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 12 december 2018
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • ändringar av mindre värde
 • utformning av ändrings- eller optionsklausuler
 • kompletterande beställningar
 • oförutsebara omständigheter
 • byte av leverantör
 • ändringar som inte är väsentliga
 • effektiv avtalsförvaltning
 • process och metod för att följa upp avtalen
1 12 december 2018 Alla tillfällen/orter Specialist

Concept 1, Diplomerad upphandlare

Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga.

 • 12 mars 2019 Stockholm, 24 september 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 12 mars 2019
 • Dagar: 10
Läs mer och anmäl dig

Pris: 43 000 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • upphandlingsförfaranden
 • krav på leverantören
 • krav på varan/tjänsten
 • offentlighet och sekretess
 • leverantörsbedömning
 • kontraktsvillkor
 • upphandling - förberedelser och genomförande paketering
 • krav på företaget
 • krav på personal
 • miljö- och sociala krav
 • ekonomiskt mest fördelaktiga
 • bedömningsmöjligheter
 • tilldelningsbeslut
10 12 mars 2019 Alla tillfällen/orter Specialist

Concept, Diplomerad Entreprenadupphandlare

Riktar sig mot upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra entreprenadupphandlingar.
Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att
självständigt kunna genomföra entreprenadupphandlingar inom ramen för lagen för
offentlig upphandling (LOU).
Utbildningen genomförs under åtta dagar uppdelat i fyra ämnesblock. Ämnesblocken
täcker hela anskaffningsprocessen samt de centrala frågorna gällande avtalshanteringen.

 • 7 maj 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 7 maj 2019
 • Dagar: 8
Läs mer och anmäl dig

Pris: 47 000 (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • upphandlingsförfaranden
 • beskrivning och standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • val av entreprenadform
 • samverkansformer
 • utforma kvalificeringskrav i entreprenadupphandlingar
 • entreprenadupphandling i praktiken
 • ansvar under entreprenad- och garantitiden
 • hantering av ÄTA-arbeten
 • upphandling av fastighetsförvaltning
8 7 maj 2019 Alla tillfällen/orter Specialist

Concept 2, Certifierad upphandlare

Riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

 • 19 mars 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 19 mars 2019
 • Dagar: 15
Läs mer och anmäl dig

Pris: 64 950 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • EG-rätt i förhållande till LOU
 • fördjupning ramavtal
 • viktiga rättsfall, överprövning, undvika - vinna
 • förvaltningsrätt
 • direkta- och indirekta kostnader
 • kalkylmodeller
 • förvalta och följa upp avtal
 • projektledning av upphandlingar
 • ledarskap
 • organisationskultur
 • innovationsupphandling
 • utvärderingsmodeller
 • formulera krav på It-system och It-tjänster
 • byggentreprenader
15 19 mars 2019 Alla tillfällen/orter Expert

Vanliga sidor