Utbildning inom offentlig upphandling

Hur genomför du en förnyad konkurrensutsättning? Hur tar du fram ett upphandlingsdokument? Vilken utvärderingsmodell ska du använda? Vilka krav kan du ställa på varan eller tjänsten? Vilka upphandlingsförfaranden är lämpligast? Vilka bestämmelser i AB/ABT är det viktigt att ha koll på? Hur hanterar du en överprövning? Ja allt det och mycket mer lär du dig på våra utbildningar.

Läs mer nedan för att se vilken utbildning som passar för just dig.

Är du ny i offentlig verksamhet och ska göra din första offentliga upphandling eller delta kravställandet i en upphandling? Denna webbkurs ger dig en introduktion till de regler som gäller för offentlig upphandling. Den ger dig också en förståelse för hur du ska ställa relevanta krav och förhålla dig till leverantörerna på marknaden. Gå den när du vill, var du vill.

Fler utbildningsnivåer

 • Grön – introduktionsutbildningar för dig som är ny inom upphandlingsområdet
 • Blå – fördjupningstutbildningar för dig som vill specialisera dig inom offentlig upphandling
 • Röd – expertutbildningar för dig som vill fördjupa dig inom offentlig upphandling

Kontakt utbildning

Sonya Budak

Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 37
Mobil:
070-458 21 21
Skicka e-post

Vi på AffärsConcept brukar bjuda in till frukostseminarier några gånger per år. Se några av sändningarna här!

Utbildning på plats hos er?

Vill du att vi kommer till er och håller utbildning? Vi lämnar ett fast pris och kan om ni vill specialanpassa utbildningen efter era förutsättningar. Kontakta Sonya så berättar hon mer.

Vanliga frågor

Hur vet jag att jag har fått plats på utbildningen?

Du får ett bekräftelsemejl på att du har fått en plats med information om tid och plats när du bokar. Någon vecka innan utbildningsstart får du en kallelse.

Välj utbildningsnivå:

Namn Dagar Nästa tillfälle Nivå

Att lämna anbud i offentliga upphandlingar

På utbildningen lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

 • 1 april Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 1 april 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 995 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med reglerna
 • principerna för offentlig upphandling
 • upphandlingsdokumentets uppbyggnad
 • tilldelningsgrunder och utvärderingsmodeller
 • affärsmässig analys av upphandlingsdokumentationen
 • vilka möjligheter finns till dialog
 • sekretessbestämmelser
 • rättsmedel
 • vad ska du som leverantör särskilt ha i åtanke vid anbudsgivning
1 1 april 2020 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion i upphandling inom försörjningssektorn, dag 1 - LUF, genomgång av lagstiftningen

Här lär du dig grunderna i upphandling i försörjningssektorn och lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Du kan
välja att bara gå dag 1 men du kan även bygga på med Introduktion LOU, dag 2, 3 och 4.

 • 30 april Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 30 april 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 995 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med reglerna
 • principerna för upphandling
 • tröskelvärden och direktupphandlingsgräns
 • tidsfrister
 • upphandlingsförfaranden
 • kvalificeringssystem
 • krav på leverantören
 • krav på varan/tjänsten/byggentreprenaden
 • utvärdering av anbud
 • rättsmedel
1 30 april 2020 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

 • 20 november Göteborg, 1 april Göteborg, 22 april Malmö, 11 mars Luleå, 22 april Sundsvall, 12 november Stockholm, 26 maj Stockholm, 11 februari Stockholm, 15 april Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 11 februari 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 995 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med regelverket
 • vilka som ska följa lagen
 • principerna för offentlig upphandling
 • tröskelvärden
 • upphandlingsförfaranden
 • direktupphandling
 • tidsfrister
 • ramavtal
 • krav på leverantören
 • krav på upphandlingsföremålet (varan/tjänsten/byggentreprenaden)
 • prövning och utvärdering av anbud
 • rättsmedel
 • offentlighets- och sekretesslagen
1 11 februari 2020 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag

På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga upphandlingsdokument. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

 • 21 november Göteborg, 23 april Göteborg, 12 mars Luleå, 23 april Sundsvall, 27 maj Stockholm, 28 november Stockholm, 13 november Stockholm, 12 februari Stockholm, 16 april Stockholm, 2 april 2020 Malmö
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 12 februari 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 955 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • strategiarbetet inför en upphandling
 • upphandlingsdokumentens uppbyggnad och deras struktur
 • metoder och angreppssätt vid kravställning
 • använda lämpliga bevis som visar att kraven uppfylls
 • minimera risken för att anbudsgivare ska begå misstag
 • utvärdering på pris eller bästa förhållande mellan pris och kvalitet - vilken modell är bäst och ger högst kvalitet?
 • några av de vanligaste utvärderingsmodellerna
1 12 februari 2020 Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar. Kursen möjliggör att du, efter kursens genomförande, har en förståelse för hur du rent konkret formulerar dig i de centrala delarna av upphandlingsdokumenten. Du får kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Dagen innehåller flera övningar med efterföljande genomgång i helgrupp.

 • 3 december Stockholm, 10 mars Stockholm, 6 maj Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 10 mars 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4 955 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • upphandlarens/projektledarens roll
 • behovsanalys
 • marknadsanalys
 • tid- & aktivitetsplan
 • vikten av bra dokumentation under hela processen
 • anpassat kravställande
 • exempel på olika upphandlingsdokument
1 10 mars 2020 Alla tillfällen/orter Introduktion

Webbkurs: Introduktion i offentlig upphandling - LOU

Är du ny i offentlig verksamhet och ska göra din första offentliga upphandling eller delta kravställandet i en upphandling? Den här komprimerade tvådagarskursen av LOU dag 1 och 2 ger dig en introduktion till de regler som gäller för offentlig upphandling. Den ger dig också en förståelse för hur du ska ställa relevanta krav och förhålla dig till leverantörerna på marknaden.

 • -
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar: Webbkurs
Läs mer och anmäl dig

Pris: 4995:- (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • syftet med reglerna
 • vilka som ska följa lagstiftningen
 • tröskelvärden, upphandlingsförfaranden och tidsfrister
 • förfrågningsunderlagets uppbyggnad
 • krav på upphandlingsföremålet och på leverantörer
 • metoder och angreppssätt vid kravställning
 • utvärdering av anbud
 • rättsmedel
 • offentlighet och sekretess
Webbkurs - Alla tillfällen/orter Introduktion

Introduktion LOU dag 4, fördjupning

Utbildningen är en fördjupning av introduktionsdagarna LOU dag 1 - 3. Du kan även
gå denna utbildning fristående. Under dagen lär du dig när och hur du kan tillämpa olika förfaranden och på vilket sätt du kan föra dialog med leverantörerna i upphandlingens olika faser. Vi tittar också närmare på prövning och utvärdering av anbudsansökningar och anbud samt diskuterar olika juridiska och strategiska ställningstaganden med utgångspunkt i aktuell rättspraxis på området

 • 11 mars Stockholm, 7 maj Stockholm, 4 december Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 11 mars 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • leverantörsdialog
 • urval och selektering
 • prövning av anbudsansökningar och anbud
 • beviskontroll
 • förtydliganden och kompletteringar
 • onormalt låga anbudspriser, att förebygga och hantera
 • att hantera en överprövning
1 11 mars 2020 Alla tillfällen/orter Specialist

Dialog och förhandling i offentlig upphandling

Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar.

 • 19 mars Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 19 mars 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • när och hur du kan använda dialog inför, under och efter upphandlingsfasen
 • att förhandla inom LOU/LUF;s spelplan
 • när du kan använda förhandlingsverktyget för att nå ett bättre affärsresultat
 • hur du förbereder för förhandling redan i förfrågningsunderlaget
 • vilka metoder du kan använda vid förhandling
 • förhandlingsstrategier med fokus på kostnad (inte pris) och vidga affären
1 19 mars 2020 Alla tillfällen/orter Specialist

Innovationsupphandling i praktiken

En avgörande faktor för en lyckad upphandling är att det finns en metodik som säkerställer att den upphandlande myndighetens behov tas tillvara på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt utifrån marknadens förutsättningar. När det är fråga om nya eller unika behov saknas ofta färdigpaketerade lösningar. Under sådana förhållanden är det kritiskt att vi som upphandlare kan utforma en innovationsupphandlingsprocess som identifierar och stimulerar ändamålsenliga innovationer. Det kan röra sig om en innovationsupphandling som tar sikte på att identifiera befintliga lösningar som kan användas på ett nytt sätt, lösningar som är nära marknaden eller helt nya lösningar. Aktuell utbildning handlar om hur du rent praktiskt går tillväga när du genomför sådana innovationsupphandlingar.

 • 24 oktober 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • utvecklingsfrämjande upphandling (tidigare innovationsvänlig upphandling)
 • upphandling av nya lösningar
 • framtagning av forsknings- och utvecklingstjänster
 • intern- och extern dialog
 • vilka strategiska överväganden krävs för att genomföra en innovationsupphandling?
 • innovationspartnerskap, när och hur?
 • förkommersiell upphandling
 • funktionskrav
1 - Alla tillfällen/orter Specialist

Effektiva utvärderingsmodeller

För att säkerställa ett bra resultat i upphandling bör man använda en genomtänkt utvärderingsmodell som passar till upphandlingsföremålet och utan inbyggda fel eller brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

 • 26 nov Stockholm, 12 maj Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 12 maj 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • reglerna som styr utvärdering
 • för- & nackdelar med olika utvärderingsmodeller
 • relevanta rättsfall om utvärderingsmodell och anbudsutvärdering
 • mätbara och effektiva kriterier
1 12 maj 2020 Alla tillfällen/orter Specialist

Projektledning i upphandling

Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar
suddas ut. Det medför ökade krav på upphandlaren och på projektorganisationens
effektivitet. På den här praktiskt inriktade utbildningen utgår vi från inköpsorganisationens vardag. Du får lära dig olika metoder och får praktiska verktyg för hur du kan driva dina upphandlingar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Du vässas även i din roll som projektledare.

 • 13 maj Stockholm, 27 nov 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 13 maj 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • vad definieras som projekt
 • vad menas med strategi, process, projektmodell och arbetssätt
 • praktisk tillämpning av projektmodell i upphandlingsprojekt - exempel och mallar
 • planera och resurssäkra upphandlingen utifrån mål, leveranser och aktiviteter
 • skapa en effektiv och motiverad projektorganisation
 • definiera och tydliggöra upphandlingsprojektets leveranser
 • hantera risker, ändringar och omplanering av upphandlingsprojekt
 • skapa struktur för flera simultana upphandlingsprojekt
1 13 maj 2020 Alla tillfällen/orter Specialist

Dynamiskt inköpssystem - att tillämpa i praktiken

Vill du inte låsa fast dig i ramavtalsupphandlingar kan dynamiskt inköpssystem (DIS) vara ett alternativ för dig som upphandlare och för verksamheten.

Den här helt nya utbildningen ger dig kunskap om hur du genomför en DIS-upphandling, hur ett DIS fungerar i praktiken, vilka avväganden man bör beakta inför inrättandet av ett DIS samt för- och nackdelar med systemet. Utbildningsdagen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment samt tid för diskussion och frågor.

Efter utbildningen ska du ha en förståelse för när DIS kan vara lämpligt, hur det fungerar samt ha tillräckligt med kunskap för att sätta igång!

 • 28 april Stockholm, 21 november 2019 Stockholm
 • Nästa tillfälle: 28 april 2020
 • Dagar:
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5900kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • Vad ett dynamiskt inköpssystem är
 • Hur du genomför en DIS-upphandling i praktiken
 • När det är lämpligt att använda DIS
 • Vad som skiljer ett DIS mot ett ramavtal
 • Vägledning av lagbestämmelser
 • När det finns risk för överprövning
28 april 2020 Alla tillfällen/orter Specialist

IT-upphandlingar i praktiken

I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

 • 14 maj Stockholm, 28 november 2019 Stockholm, 9 maj 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 14 maj 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • tjänst eller system?
 • standard eller specialutveckling?
 • aktiviteter och tidsplan
 • identifiera faktiska behov
 • omsätta behov till krav
 • avtalsvillkor
 • specifika lagar och bestämmelser
 • interaktivitet i genomförandet
 • it-stödets livscykel
1 14 maj 2020 Alla tillfällen/orter Specialist

Upphandling av entreprenader- bygg och anläggning

Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerade, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna i hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.

 • 10 dec 2019 Stockholm, 11 mars Göteborg, 5 maj Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 10 december 2019
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 6 150 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • beskrivning av regelverken, genomgång av AMA AF, AB och ABT
 • viktiga begreppsdefinitioner
 • beskrivning av olika entreprenad-, samarbets- och ersättningsformer
 • uppbyggnad av förfrågningsunderlag i entreprenadupphandling
 • urval av viktiga bestämmelser i AB/ABT
1 10 december 2019 Alla tillfällen/orter Specialist

Upphandling av tekniska konsulter ABK 09

Upphandlingar av tekniska konsulter är vanliga, kan ta tid och är ofta svårt att säkerställa ett bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal.

 • 11 dec 2019 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 11 december 2019
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 6 150 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • beskrivning av AMA-systemet
 • genomgång av AMA AF Konsult 10 & ABK 09 och dess koppling till upphandlingsdokumenten
 • krav på konsulten/leverantören
 • problemområden och utmaningar
 • utvärdering, kontraktsklausuler och uppföljning
 • viktiga aspekter vid ramavtal
 • olika samarbetes- & ersättningsformer
 • kontraktsfrågor
 • hur hantera utbyte av konsult med nyckelkompetens
1 11 december 2019 Alla tillfällen/orter Specialist

Miljö-, sociala- och arbetsrättsliga villkor i upphandling

Utbildningen ger dig en bra inblick och kunskap inom området hållbar offentlig upphandling. Vi utgår ifrån upphandlingens olika stadier, från planering till uppföljning och går igenom och förklarar de olika upphandlingsmässiga moment som är kopplade till miljöfrågor samt sociala-, etiska- och arbetsrättsliga villkor i upphandlingsförfarandet och även under avtalstiden. Genom praktiska exempel och diskussioner kommer vi sedan illustrera hur vi förhåller oss till dessa upphandlingsmässiga moment för att optimera hållbarhetsmål avseende miljöfrågor samt sociala-, etiska- och arbetsrättsliga villkor.

 • 4 december 2019 Stockholm, 5 maj 2020 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 5 maj 2020
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • introduktion till hållbar offentlig upphandling
 • genomgång av relevanta upphandlingsregler
 • genomgång av relevant rättspraxis
 • genomgång av processen - hur gör man för att vara strategisk och samtidigt korrekt
 • genom gång av tillgängliga verktyg och relevant stöd
 • grupparbete
1 5 maj 2020 Alla tillfällen/orter Specialist

Avtalshanteringen - ur ett proaktivt och reaktivt perspektiv

Upphandlingsprocessen fyller en central roll i relation till avtalshanteringen ur ett proaktivt perspektiv eftersom det avtal som tillkommer härigenom avgör i vilken utsträckning det finns förutsättningar för en ändamålsenlig avtalsförvaltning. Ur ett mer reaktivt perspektiv är det samtidigt kritiskt att ha en effektiv avtalsförvaltning och uppföljning på plats som säkerställer en avtalsenlig leverans.

Juridiken sätter upp ramar för vad som går och i vissa fall måste göras ur ett avtalshanteringsperspektiv. Häri ingår både den reglering som tar sikte vad som krävs i samband med upphandlingens genomförande och den reglering som föreskriver hur vi ska hantera avtalet efter avtalstecknandet och under vilka premisser och till vilken omfattning vi får tillåta avsteg eller ändringar av avtalet utan att en ny upphandling behöver genomföras.

Även processen och metoden avgör dock i vilken utsträckning avtalshanteringen blir framgångsrik eftersom dessa moment är avgörande för det faktiska utfallet.

Den här kursen tar sikte på samtliga ovanstående moment.

 • 5 december 2019 Stockholm, 12 december 2018 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: -
 • Dagar: 1
Läs mer och anmäl dig

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • ändringar av mindre värde
 • utformning av ändrings- eller optionsklausuler
 • kompletterande beställningar
 • oförutsebara omständigheter
 • byte av leverantör
 • ändringar som inte är väsentliga
 • effektiv avtalsförvaltning
 • process och metod för att följa upp avtalen
1 - Alla tillfällen/orter Specialist

Concept 1, Diplomerad upphandlare

Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga.

 • 17 mars 2020 Stockholm, 5 maj 2020 Göteborg
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 17 mars 2020
 • Dagar: 10
Läs mer och anmäl dig

Pris: 43 900 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • upphandlingsförfaranden
 • krav på leverantören
 • krav på varan/tjänsten
 • offentlighet och sekretess
 • leverantörsbedömning
 • kontraktsvillkor
 • upphandling - förberedelser och genomförande paketering
 • krav på företaget
 • krav på personal
 • miljö- och sociala krav
 • ekonomiskt mest fördelaktiga
 • bedömningsmöjligheter
 • tilldelningsbeslut
10 17 mars 2020 Alla tillfällen/orter Specialist

Concept, Diplomerad Entreprenadupphandlare

Riktar sig mot upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra entreprenadupphandlingar.
Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att
självständigt kunna genomföra entreprenadupphandlingar inom ramen för lagen för
offentlig upphandling (LOU).
Utbildningen genomförs under åtta dagar uppdelat i fyra ämnesblock. Ämnesblocken
täcker hela anskaffningsprocessen samt de centrala frågorna gällande avtalshanteringen.

 • 13 maj 2020 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 13 maj 2020
 • Dagar: 8
Läs mer och anmäl dig

Pris: 47 000 (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • upphandlingsförfaranden
 • beskrivning och standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • val av entreprenadform
 • samverkansformer
 • utforma kvalificeringskrav i entreprenadupphandlingar
 • entreprenadupphandling i praktiken
 • ansvar under entreprenad- och garantitiden
 • hantering av ÄTA-arbeten
 • upphandling av fastighetsförvaltning
8 13 maj 2020 Alla tillfällen/orter Specialist

Concept 2, Certifierad upphandlare

Utbildningen riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

 • 24 mars 2020 Stockholm
 • 09:00-16:00
 • Nästa tillfälle: 24 mars 2020
 • Dagar: 15
Läs mer och anmäl dig

Pris: 64 950 kr (exkl. moms)

Det här lär du dig:

 • EU-rätt i förhållande till LOU
 • fördjupning ramavtal
 • viktiga rättsfall, överprövning, undvika - vinna
 • förvaltningsrätt
 • direkta- och indirekta kostnader
 • kalkylmodeller
 • förvalta och följa upp avtal
 • projektledning av upphandlingar
 • ledarskap
 • organisationskultur
 • innovationsupphandling
 • utvärderingsmodeller
 • formulera krav på It-system och It-tjänster
 • byggentreprenader
15 24 mars 2020 Alla tillfällen/orter Expert

Vanliga sidor