Seminarium: Osunt leverantörsberoende, försörjningsberedskap i en digital tid

Den 16 april bjuder Offentliga Rummet in till ett seminarium om osunt leverantörsoberoende och försörjningsberedskap i en digital tid. Det är kostnadsfritt att delta, läs mer om anmälan nedan.

Vi har under en lång period byggt upp partnerskap där var och en gör det den är bäst på. Jakten på effektivisering och viljan att skapa bästa möjliga tjänster för våra invånare och de vi är till för har skapat försörjningskedjor mellan offentliga organisationer och leverantörer. Det arbetssättet har på många sätt tjänat oss väl. Nu när vi testat värdekedjorna under en kris är det tid att ställa oss en rad frågor. Nästa kris kommer inte vara en pandemi, vilken beredskap behöver vi ha i osäkerhet? Har din organisation ett osunt beroende av leverantörer? Hur ser hantering av data och behovet av IT-lösningar ut idag och i framtiden?

Lyssna på när Klara Diskay, senior affärsrådgivare AffärsConcept, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD Kommentus, med flera gäster belyser olika frågeställningar såsom:

- Hur ser vårt leverantörsberoende ut när vi digitaliserar välfärden, vem styr våra färdplaner och hur skapar vi medvetenhet kring risker och sårbarheter i våra tjänster och infrastruktur? Vet vi ens vilka leverantörsberoenden vi har och är relationerna sunda?

- Vad innebär nya legala krav som schrems-domen på vårt sätt att göra affärer? Och hur löser vi behovet av informationssäkerhet och redundans - är molnbaserade lösningar rätt?

- Hur man kan skapa effektiva lösningar, ha koll på sina leverantörer och samtidigt framtidssäkra IT-försörjningen?

Utöver Klara Diskay och Eva-Lotta Löwstedt Lundell träffar vi också Jannie Jeppesen, Vd/CEO, Swedish Edtech Industry, Göran Westerlund,digitaliseringsansvarig/CDO, Alingsås kommun och Elin Waara, bolagsjurist, SKL Kommentus.

Datum: 16 april
Tid: 09.00-10.30
Hur: Digitalt via Zoom

Seminariet är kostnadsfritt. Läs mer och anmäl dig här.