Frukostseminarium: Det gäller inte mig – hur jäv och korruption drabbar oss och hur du minskar risken

När vi läser om korruption i media så tänker vi ofta – det hade jag eller någon i min organisation aldrig gjort. För inte kan det hända mig, eller hos oss?

Välkommen till ett frukostseminarium hos AffärsConcept i Göteborg den 24 oktober på temat korruption och upphandling.

Vid seminariet kommer vi att ge en övergripande bild av vad jäv och korruption är och varför alla kan bli drabbade. Du får med dig konkreta idéer och verktyg för att förebygga och minska risken för korruption.

Vi kommer också att knyta ämnet till upphandling och prata om de risker som finns och hur man kan förhindra korruption och jäv i upphandlingssituationer.

Talare

Niclas Andersson, regionchef, AffärsConcept Väst
Niclas har mångårig erfarenhet inom upphandling och har mött dessa utmanade frågeställningar i flera uppdrag.

Lars Björklund, affärsutvecklingskonsult Granit Management
Lars är specialist på ledarskap, etik, och hur man genomför kulturella transformationer, har skrivit boken ”Att Vilja Göra Rätt” om verktyg för att hindra korruption, jäv och andra oegentligheter.

Innan seminariet bjuder vi på frukost, det kommer att finnas utrymme att nätverka och ställa frågor till talarna.

Seminariet är kostnadsfritt.

Datum: 24 oktober
Tid: 08.30-09.30 (frukost serveras från 08.00)
Plats: Scandic Europa, Nils Ericssonsgatan 21, Göteborg

Välkommen!

Anmälan