Gränsdragningen mellan hyra och byggentreprenad - Så förhåller du dig till hyresundantaget i LOU

Den 24 maj bjuder AffärsConcept in till frukostseminarium. Delta på plats eller följ seminariet live via webben.

Inom loppet av två år har det kommit två domar som berör tillämpligheten av hyresundantaget i LOU. Många verksamheter behöver förhålla sig till detta som en del i lokalanskaffningsprocessen.

Gränsdragningen mellan hyra, som är undantaget LOU, och upphandlingspliktiga byggentreprenader är komplext. Det ställer höga krav på upphandlare att navigera genom upphandlingslagstiftningen för att hamna rätt i frågor om hyresundantagets tillämplighet.

AffärsConcepts upphandlingskonsulter, Mårten Nyström Holm och Hannes Härfast, går igenom rättsläget kring hyresundantaget och presenterar hur en upphandlande myndighet praktiskt kan gå tillväga för att tillgodose sitt lokalbehov och samtidigt följa LOU.

Välkommen till Saturnus Konferens för mingel och frukost, eller välj att delta via webbsändning live. Seminariet är kostnadsfritt.

Datum: 24 maj
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm (observera att det är annan lokal än sist) eller webbsändning
Tid: 08.30-09.30, frukost från kl. 08.00

Välkommen!

Anmälan