Fokus - Skolan i en digital tid

Alla skolor ska ha likvärdig tillgång och användning av digitalisering i skolan senast 2022. Vad betyder det för dig? Är din organisation redo? Den 10 mars anordnar vi en heldag där du får tillfälle att orientera dig i detta spännande ämne och skaffa dig ett bra beslutsunderlag.

SKL Kommentus Inköpscentral inbjuder dig som är beslutsfattare på utbildningsförvaltningen eller någon annanstans inom skolvärlden att ta del av ett späckat program där några av landets ledande auktoriteter på området delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Det blir en dag präglad av kunskapsutbyte som förhoppningsvis kommer att vara intressant och stimulerande för dig och alla andra deltagare samtidigt som den rustar er inför den kommande digitaliseringen.

När: 10 mars 2020, kl. 09.00 - ca 17.00
Var: Fabriken, Textilgatan 31, Stockholm
Pris: Kostnadsfritt

09.00 Frukost och mingel

10.00 Programstart
Moderator Patricia Diaz guidar oss igenom förmiddagen tillsammans med:

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus och Per-Arne Andersson, Direktör/Avdelningschef avd. för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Peter Karlberg, Undervisningsråd, Skolverket
  Skolverkets uppdrag att främja digitalisering
 • Mikael Svensson, Programansvarig för skolans digitalisering, Sveriges Kommuner och Regioner
  Hur blir analoga skarvar digitala och hur blir manuella processer automatiserade?
 • Olof Molander, Affärsområdeschef, SKL Kommentus Inköpscentral
  Digitalisering blir bättre med ett analogt samarbete
 • Linda Benedicto, Digitaliseringsstrateg, Inera
  Ineras uppdrag för kommuner och regioner
 • Jannie Jeppeson, VD, Swedish Edtech Industry
  Efter 30 år av digitalisering i svensk skola - var står vi nu?
 • Viveca Stenkula Dahl, Årets digitaliseringsledare 2019 och Utbildningschef på Barn- och skolförvaltningen, Lunds kommun
  Konkreta exempel vad som kännetecknar undervisning som nyttjar digitaliseringen till högre måluppfyllelse

12.20-13.00 Lunch

13.00 Parallella seminarier - Möjligheter

 • Fjärrundervisning- undervisning i en digital miljö
  Roberth Olofsson, Skolverket
 • En digital resa för Ystad kommun och Västerportskolan
  Anki Demred, Ystad kommun och Eva Månsson, Västerportskolan
 • WHY - Att göra skillnad på riktigt. En föreläsning om skolkultur och alla elevers möjligheter
  Martin Bieber, Stenkulaskolan, Malmö
 • skolDigiplan - Halvtid i arbetet mot målen i den nationella strategin för digitalisering i skolväsendet 2022 - Hur långt har vi kommit?
  Annika Agélii Genlott och Tilsith Lacouture, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Ineras stöd till digitalisering av skolan
  Linda Benedicto och Börje Shameti Lewin, Inera


14.00  Fika


14.30 Parallella seminarier - Hur får vi det att hända?

 • Pedagogik och elevernas lärande styr de digitala val vi gör. Trådlöst, enkelt och pålitigt!
  Anders Jonsson och Thorbjörn Lindström, Sundsta-Älvkullegymnasiet samt Anders Lenz, Karlstad kommun
 • Skolfederation är en digital infrastruktur som bidrar till att lösa skolans behov - så här kommer du igång
  Eva Sartorius, Internetstiftelsen
 • Leda hållbar och säker digitalisering
  Callisto Utriainen, Skolverket
 • Branschens arbete för att skapa kvalitet i de digitala ekosystemen
  Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • Inköpscentralens strategiska roll för skolan i en digital tid
  Marita Lohmander och Tommy Olsson, SKL Kommentus Inköpscentral

15.30 Sammanfattning och avslutning - Representanter från SKL Kommentus Inköpscentral, Sveriges Kommuner och Regioner, Inera, Swedish Edtech Industry och Skolverket diskuterar och lyfter aktuella ämnen tillsammans med moderator Patricia Diaz.

16.30 Tack för idag!

SKL Kommentus Inköpscentral finns tillgängliga fram till kl. 17.00 för eventuella frågor eller funderingar.

Välkommen!

Seminariet är fullbokat. Är du intresserad av att delta vid seminariet finns det möjlighet att anmäla dig till reservlistan, vänligen skicka ett mejl till elin.eriksson@sklkommentus.se.