Utbildning

Yttrandefrihet och lojalitet

I en omgivning där allt fler sociala medier och kommunikationskanaler etableras ökar också möjligheten att yttra sig och kommunicera sina åsikter. Som en följd förekommer det att anställda ger uttryck för åsikter som inte stämmer överens med sin arbetsplats värderingar. Vad gäller arbetsrättsligt då?

Pris: 4900 (exkl. moms)

I priset ingår: kursdokumentation, frukost och lunch

Jag vill anmäla mig

Anställda i offentlig sektor har en särställning med anledning av sin yttrandefrihet som ger dem en förstärkt kritikrätt i sin anställning. Lojalitetsplikten gäller för alla anställda oavsett sektor, men hur förhåller sig yttrandefriheten och lojalitetsplikten till varandra? Vad är illojalitet och när och vad kan en arbetsgivare göra med en arbetstagare som man upplever agerar illojalt?

Under dagen går vi igenom aktuella regleringar samt praxis för sektorn.

Vem vänder sig kursen till

Till dig som är HR-konsult eller HR-strateg i en kommun/region eller ett kommunalt bolag.

Varför ska du gå kursen

För att få en förståelse och beredskap att hantera situationer som du som HR-konsult/strateg behöver kunna hantera i din HR-roll.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer
26 mars 2020

26 mars

Kaffe/te och smörgås serveras från 09:00

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Katarina Bergström

ReKo Arbetsrätt
Arbetsrättsjurist med erfarenhet från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Till vardags arbetar Katarina som arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med bland annat rehabiliteringsfrågor, arbetsrättsliga processer, tvisteförhandlingar, arbetsrättslig rådgivning samt intressebevakning.