Utbildning

Hantera arbetsträttslig misskötsamhet på arbetsplatsen

Fokus i kursen är genomgång av olika typsituationer där arbetsgivaren behöver hantera misskötsamhet på arbetsplatsen. Med en noggrann genomgång av centrala regleringar i LAS, MBL, Allmänna bestämmelser samt aktuell praxis ges en inblick i vad du som arbetsgivare kan/bör göra med en medarbetare som inte sköter sitt arbete men också vad som gäller om du väljer att säga upp eller avskeda en arbetstagare.

Du lär dig:

  • Avstängning enligt AB
  • Förflyttning enligt AB
  • Disciplinpåföljd enligt AB
  • Tvåmånadersregeln i 7 § LAS
  • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt LAS
  • Viktiga frister och formalia enligt MBL och gällande förhandlingsordning
  • Saklig grund och laga grund, vad är skillnaden och vad krävs för uppsägning respektive avsked?

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Frukost, lunch och kursdokumentation

Jag vill anmäla mig

Vem vänder sig kursen till?

Till dig som är HR-chef, HR-konsult, HR-strateg och behöver känna till hur du som arbetsgivare kan agera i olika situationer.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer
28 november 2019

28 november

Kaffe/te och smörgås serveras från 09:00Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Katarina Bergström

Arbetsrättsjurist med mångårig erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning till kommuner och regioner samt kommunala bolag. Hon har arbetat både på SKL och KFS, och på den fackliga sidan som förbundsjurist. På SKL hade hon det övergripande ansvaret för rådgivning och utbildningar i arbetslivsinriktad rehabilitering.