Utbildning

Hantera arbetsträttslig misskötsamhet på arbetsplatsen

Fokus i kursen är genomgång av olika typsituationer där arbetsgivaren behöver hantera misskötsamhet på arbetsplatsen. Med en noggrann genomgång av centrala regleringar i LAS, MBL, Allmänna bestämmelser samt aktuell praxis ges en inblick i vad du som arbetsgivare kan/bör göra med en medarbetare som inte sköter sitt arbete men också vad som gäller om du väljer att säga upp eller avskeda en arbetstagare.

Du lär dig:

  • Avstängning enligt AB
  • Förflyttning enligt AB
  • Disciplinpåföljd enligt AB
  • Tvåmånadersregeln i 7 § LAS
  • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt LAS
  • Viktiga frister och formalia enligt MBL och gällande förhandlingsordning
  • Saklig grund och laga grund, vad är skillnaden och vad krävs för uppsägning respektive avsked?

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Frukost, lunch och kursdokumentation

Jag vill anmäla mig

Vem vänder sig kursen till?

Till dig som är HR-chef, HR-konsult, HR-strateg och behöver känna till hur du som arbetsgivare kan agera i olika situationer.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer
10 mars 2020

10 mars

Kaffe/te och smörgås serveras från 09:00

04 juni 2020

4 juni

Kaffe/te och smörgås serveras från 09:00


Latitud - Longitud

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Katarina Bergström

ReKo Arbetsrätt
Arbetsrättsjurist med erfarenhet från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Till vardags arbetar Katarina som arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med bland annat rehabiliteringsfrågor, arbetsrättsliga processer, tvisteförhandlingar, arbetsrättslig rådgivning samt intressebevakning.