Utbildning

Vad du som arbetsgivare behöver känna till om rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett viktig område där HR har en central roll. Ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete gynnar både medarbetaren och arbetsplatsen. Kursen ger dig kunskap om vad som gäller arbetsrättsligt och med hänvisning till praxis diskuteras hur man kan arbeta med rehabiliteringsprocessen på ett effektivt sätt.

Du lär dig:

  • Parter och reglering avseende arbetslivsinriktad rehabilitering,
  • Den faktiska hanteringen av ett rehabiliteringsärende utifrån aktuella bestämmelser i lag, AB och aktuell praxis
  • Alkohol, narkotika och spelmissbruk på arbetsplatsen – vilket ansvar finns då?
  • Hur ska man se på läkarintyg, vad kan man som arbetsgivare kräva?
  • Funktionsnedsättning kontra sjukdom – vad gäller arbetsrättsligt då?

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Frukost, lunch och kursdokumentation

Jag vill anmäla mig

Du får lära dig mer om både reglering, parter, kollektivavtal samt metod utifrån praxis. Du som arbetsgivare utifrån kunskap om lagstiftning och praxis får en metod hur du på bästa sätt ska kunna arbeta effektivt med rehabilitering samt en uppfattning om hur långt ansvaret egentligen sträcker sig.

Vem vänder sig kursen till?

Till dig som är HR-chef, HR-konsult, HR-strateg eller arbetsmiljöstrateg och som i din HR-roll arbetar med rehabilitering och ger stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen.

Varför ska du gå kursen?

För att få stöd och verktyg i hur ni kan arbeta med ert rehabiliteringsarbete, vad ni som arbetsgivare behöver veta och hur ert ansvar ser ut.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer
22 april 2020

22 april

Kaffe/te och frukost serveras från 09:00

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Katarina Bergström

ReKo Arbetsrätt
Arbetsrättsjurist med erfarenhet från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Till vardags arbetar Katarina som arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med bland annat rehabiliteringsfrågor, arbetsrättsliga processer, tvisteförhandlingar, arbetsrättslig rådgivning samt intressebevakning.