Utbildning

Kompetensprojekt i praktiken

Står du inför att ni ska genomföra en kompetensanalys? Funderar du över hur man praktiskt går tillväga för att bedriva kompetensarbetet; vad innehåller det, vilka ska ingå, hur går man metodiskt tillväga för att kopplat det till verksamhetens mål och hur ser omfattningen ut? Under dagen går vi igenom grunderna i hur du genomför ett kompetensprojekt. Du får verktyg och mallar för att kunna genomföra ett kompetensprojekt från planering och förarbete till kompetensanalys och överlämning.

Du lär dig:

 • Vad är strategisk kompetensförsörjning och varför är det viktigt
 • Hur du översätter vision, mål och uppdrag till kompetens
 • Om kompetensmodeller och metodik
 • Att initiera och driva ett kompetensprojekt; resurser, plan, metod, tillvägagångssätt och kommunikation
 • Grunder i att facilitera arbetet med att identifiera och definiera kompetens ur ett verksamhetskritiskt perspektiv och att definiera kravprofiler för roller/team/funktioner
 • "Nytta-värde- effekt matris" för kommunikation och förankring

Pris: 4900 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Frukost, lunch och kursdokumentation

Jag vill anmäla mig

Hur ska du göra för att fastställa vilka budskap man kommunicerar till ledning, chefer samt medarbetare för att involvera och engagera dem? Hur gör man för att identifiera kompetens, vad ska man egentligen mäta och hur ska resultatet användas?

Kursen varvar teori med praktik och ger dig konkreta modeller, praktiska tips, checklistor samt mallar som du kan använda i din egen verksamhet. Vi diskuterar även framgångsfaktorer vid överlämning från projekt till löpande process.

Upplägget för kursen inspireras av svensk standard för kompetensförsörjning SS624070 och dess metodik.

Du lär dig:

 • Vad är strategisk kompetensförsörjning och varför är det viktigt
 • Hur du översätter vision, mål och uppdrag till kompetens
 • Om kompetensmodeller och metodik
 • Att initiera och driva ett kompetensprojekt; resurser, plan, metod, tillvägagångssätt och kommunikation
 • Grunder i att facilitera arbetet med att identifiera och definiera kompetens ur ett verksamhetskritiskt perspektiv och att definiera kravprofiler för roller/team/funktioner
 • "Nytta-värde- effekt matris" för kommunikation och förankring

Ur innehållet:

 • Kompetensmodeller och metodik
 • Trender inom strategisk kompetensförsörjning och Talent Management
 • Utblick: vad händer i vår omvärld och vilka kompetenskrav ställer det på oss?
 • HR-system som stöd i processen

Vem vänder sig kursen till?

Till dig som står inför att initiera, leda eller delta i ett kompetensprojekt.

Varför ska du gå kursen?

För att få teoretiska och praktiska råd för att lyckas i kompetensprojekt. För att lära dig hur man identifierar kompetensbehov, definierar kompetens och kravprofiler och hur man praktiskt bedriver kompetensarbete och kompetensprojekt.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer
03 december 2019

3 december

Kaffe/te och smörgås serveras från 09:00

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Camilla Rask

Mångårig erfarenhet av kompetensinventering/analys, lärande, målstyrning & ledarutveckling. Har utvecklat och implementerat skräddarsydda format för olika branscher, t.ex. lagkrav för lärarlegitimation samt koncept för vård och omsorg i offentlig sektor.