Intro LOU dag 4 - fördjupning

Utbildningen är en fördjupning av introduktionsdagarna LOU dag 1 - 3. Du kan även
gå utbildningen fristående. Under dagen lär du dig när och hur du kan tillämpa olika förfaranden och på vilket sätt du kan föra dialog med leverantörerna i upphandlingens olika faser. Vi tittar också närmare på prövning och utvärdering av anbudsansökningar och anbud samt diskuterar olika juridiskta och strategiska ställningstaganden.

  • Datum: 4 december
  • Tid: 09.00 - 16.00
  • Plats/ort: Stockholm

Tipsa en vän