Anmälan

Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning
Plats
Utbildningen hålls digitalt
Startdatum
den 8 december 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
4 955 kr alt. 4 495 kr