Anmälan

Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag
Plats
Utbildningen hålls digitalt
Startdatum
den 21 april 2021 kl 09:00-16:00
Avgift
4995 kr alt. 4495