Anmälan

IT-upphandling: en introduktion
Plats
Videokonferens, Delta digitalt
Startdatum
den 5 november 2020 kl 09:00-16:00
Avgift
5 900 kr alt. 5 400 kr