Anmälan

Introduktion LOU dag 4, fördjupning
Plats
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Startdatum
den 25 mars 2021 kl 09:00-16:00
Avgift
5 995 kr alt. 5 495 kr